Ei:s internationella arbete

Att delta med vår expertkunskap i det internationella samarbetet kring frågor som rör energimarknaderna för el och naturgas är en av Ei:s uppgifter.

 

Ei övervakar de svenska energimarknaderna

Ei övervakar de svenska energimarknaderna för att förhindra insiderhandel och marknadsmissbruk.

Ei:s konsumentkontakt

Är du konsument och har en fråga?

Tel: 016-16 27 27 
E-post: registrator@ei.se
Ställ din fråga i Ei:s frågeforum