Fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus och lokaler i Sverige. Genom vår tillsyn och en ökad transparens i fjärrvärmeföretagens verksamhet stärks kundernas ställning.

Ei stärker fjärrvärmekundernas ställning

Genom Energimarknadsinspektionens tillsyn och en ökad transparens i fjärrvärmeföretagens verksamhet stärks kundernas ställning, vilket är till nytta för hela samhället. Här kan du läsa mer om ditt skydd som fjärrvärmekund och ta del av fjärrvärmeföretagens redovisning. 

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmingsformen

Fjärrvärme är vatten som värms upp i ett värmeverk och sedan överförs via rörsystem och värmeväxlare till en fastighets element och varmvattenkranar. Åttio procent av bostadsuppvärmningen i Sverige kommer från fjärrvärme. Det är den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus och lokaler.