Fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus och lokaler i Sverige. 80 procent av bostadsuppvärmingen i Sverige kommer från fjärrvärme. Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som ser till att fjärrvärmeföretagen följer fjärrvärmelagen. Vi analyserar också utvecklingen på fjärrvärmemarknaden och föreslår förändringar av regelverket om vi ser att det finns behov av förändringar för att marknaden ska fungera ännu bättre.