Fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus och lokaler i Sverige. 80 procent av bostadsuppvärmingen i Sverige kommer från fjärrvärme. Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att fjärrvärmeföretagen följer fjärrvärmelagen och vi analysera utvecklingen på fjärrvärmemarknaden. Vid behov föreslår förändringar av regelverket så att marknaden ska fungera bättre.