Ditt skydd som fjärrvärmekund

Även om den enskilde fjärrvärmekunden har en relativt svag ställning gentemot fjärrvärmeföretaget finns visst skydd för dig som fjärrvärmekund. Du som kund har alltid rätt att begära förhandling om priset och den kapacitet du avtalat om. I samband med en sådan begäran har du rätt att få den information som du behöver för att kunna förhandla med fjärrvärmeföretaget.

VANLIGA FRÅGOR

Kan Energimarknadsinspektionen kolla om priset jag betalar för fjärrvärme är skäligt?

Nej, Energimarknadsinspektionen har ingen rätt att utföra tillsyn över det pris som fjärrvärmeföretaget tar ut av dig. Vår uppgift är bland annat att se till att fjärrvärmeföretagen följer fjärrvärmelagen. Vi arbetar också för att öka kundernas insyn i fjärrvärmeföretagens verksamhet, exempelvis genom att redovisa företagens verksamhet.

Mitt fjärrvärmeföretag har höjt priset. Kan jag göra något?

Som fjärrvärmekund har du möjlighet att begära förhandling med ditt fjärrvärmeföretag. Du ska begära förhandling inom tre veckor från det att du fått besked om det nya priset. Fjärrvärmeföretaget ska i samband med informationen om det nya priset motivera prishöjningen.

Utförligare svar...

Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärme är vatten som värms upp i ett värmeverk och sedan överförs via rörsystem och värmeväxlare till en fastighets element och varmvattenkranar. Åttio procent av bostadsuppvärmningen i Sverige kommer från fjärrvärme, och det är den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus och lokaler.

Utförligare svar...

Fler frågor...

Fjärrvärmeföretaget har skyldighet att informera om ändringar

Som fjärrvärmekund har du rätt att få information om villkoren i ditt avtal.

Om ditt fjärrvärmeföretag vill ändra avtalsvillkoren till din nackdel, så måste företaget informera dig senast två månader innan de nya villkoren börjar gälla.

Fjärrvärmeföretaget måste också motivera varför till exempel en prishöjning är skälig.

Fjärrvärmeföretaget har alltid en skyldighet att förhandla om pris och kapacitet

Du som kund har alltid rätt att begära förhandling om priset och den kapacitet du avtalat om.

I samband med en sådan begäran har du rätt att få den information som du behöver för att kunna förhandla med företaget.

Du har rätt att begära förhandling om du inte samtycker

Om exempelvis ditt fjärrvärmeföretag vill höja priset, har du rätt att begära förhandling.

Om ni inte kommer överens, måste fjärrvärmeföretaget meddela dig muntligt eller skriftligt om att förhandlingen är avslutad, och om anledningen till varför ni inte nått en överenskommelse. 

Du har då möjlighet att ansöka om medling hos fjärrvärmenämnden.

Inom tre veckor måste ansökan om medling in till Fjärrvärmenämnden

Du måste se till att din ansökan om medling har kommit in till fjärrvärmenämnden inom tre veckor från den dag som förhandlingen avslutades.

Fjärrvärmeföretaget har inte rätt att tillämpa nya avtalsvillkor

Om fjärrvärmeföretaget inte informerat dig om ändrade avtalsvillkor har de inte rätt att tillämpa de nya avtalsvillkoren.

De har inte heller rätt att tillämpa de nya villkoren förrän det gått tre veckor från det att förhandlingen eller medlingen avslutats.

Du har möjlighet att säga upp ditt fjärrvärmeavtal utan kostnad

Normal uppsägningstid brukar vara tre månader. Kontakta ditt fjärrvärmeföretag om du vill säga upp avtalet.

Konsumentskydd vid fjärrvärmeavbrott

För att fjärrvärmeföretaget ska få stänga av fjärrvärme till din bostad eller lokal gäller vissa villkor.

Fjärrvärmeföretaget har rätt att stänga av din fjärrvärme om du som är konsument försummat dina skyldigheter enligt avtalet, till exempel om du inte har betalat dina räkningar för fjärrvärme.