Fjärrvärmeföretagens redovisning

Du har möjlighet att ta del av de uppgifter som fjärrvärmeföretagen redovisat i sina årsrapporter och rapporter om drift- och affärsförhållanden.

Fjärrvärmeföretagens redovisning

Alla fjärrvärmeföretag ska rapportera uppgifter om distribution för fjärrvärmeverksamheten. Om samma företag även har produktion och handel med fjärrvärme ska redovisningen också omfatta produktionen och handeln. Redovisningen omfattar både ekonomiska siffror och uppgifter om drift- och affärsförhållanden.

Sammanställningarna är baserade på de uppgifter som fjärrvärmeföretagen lämnar i sina årsrapporter till Energimarknadsinspektionen. Det finns också förklaringar till årsrapportsdata.

Ett antal företag redovisar endast för distribution, eftersom produktion och handel finns i andra företag. Det innebär att det saknas vissa värden för dessa företag avseende produktion och handel.

Dessa företag är:

 • Ale Fjärrvärme AB
 • Aneby Miljö & Vatten AB
 • Gävle Energi AB
 • Kraftringen Nät AB
 • Kristinehamns Fjärrvärme AB
 • LEVA i Lysekil AB
 • Ljungby Energinät AB
 • Oxelö Energi AB
 • Partille Energi AB
 • Sollentuna Energi AB
 • Torsås Fjärrvärmenät AB
 • Uddevalla Energi Värme AB
 • Öresundskraft AB
 • Öresundskraft Ängelholm AB