Naturgas

Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som granskar gasnätsföretagens monopolställning på naturgasmarknaden. Det gör vi för att säkerställa att du som kund inte ska betala för mycket eller att gasnätsföretaget utnyttjar sitt monopol. Handeln med gas är avreglerad, alltså en fri marknad.

Så ser det svenska naturgasnätet ut

Det svenska naturgasnätet är uppbyggt av ett transmissionssystem och flera distributionssystem. Nätet finns på västkusten. Huvudsakligen är det naturgas från Danmark som transporteras genom ledningarna. Transmissionssystemet, själva huvudledningen, är 620 kilometer långt och distributionssystemen har en sammanlagd längd på 2 600 kilometer.