Naturgas

Att bygga flera parallella gasnät är inte ett ekonomiskt eller ett miljömässigt lämpligt. Därför är distributionen av gas en naturlig monopolmarknad. Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som granskar naturgasföretagen så att de inte utnyttjar sin monopolställning.