Byta gashandlare

Gasnätsägare har monopol inom sitt geografiska områden. Energimarknadsinspektionen (Ei) bedriver tillsyn över nätföretagen och godkänner bland annat de metoder som företagen använder för att beräkna sina avgifter.

Du kan byta gashandlare med inte gasnätsleverantör.

Så här byter du gashandlare

Som kund kan du välja mellan de företag som säljer naturgas i det svenska naturgassystemet. Eftersom det fortfarande finns prisskillnaderna mellan företagen kan den som byter från den dyraste till den billigaste gashandlaren spara en del pengar.  

Om du vill byta naturgashandlare tar du kontakt med en ny handlare och kommer överens om ett avtal. Sedan sköter den nya handlaren och ditt nätföretag hela hanteringen av bytet.

Det kostar att bryta avtal under löpande avtalstid

Tänk dock på att du inte kostnadsfritt kan bryta ett avtal för att byta till ett nytt under löpande avtalstid.

När ni slutit avtal skickar den nya gashandlaren en anmälan om bytet till nätföretaget. Detta ska göras senast en månad i förväg och bytet träder i kraft den första dagen i en kalendermånad.

Syftet med anmälan är att informera nätföretaget om när leveransstart ska ske och vilken anläggning som byter gäller, alltså ditt hus.

Nätföretaget är skyldig att bekräfta bytet

Nätföretaget är sedan skyldigt att bekräfta bytet inom fem dagar från mottagandet, både till den nya handlaren och till den gamla. Handlarbytet är inte genomfört förrän nätföretaget har bekräftat bytet.

Du kan inte byta nätföretag

För att få din gas överförd till dig ska du ha ett avtal med ditt lokala gasnätföretag. Eftersom det bara är handeln med gas som konkurrensutsätts så går det inte att anlita ett annat nätföretag.

Nätfö­retaget äger gasledningar och gasmätare och ser till att gasen du köpt överförs till dig. Vill du veta vilket nätföretag som verkar där du bor kan du fråga kommu­nen.

Gasnätsföretagens prissättning är reglerad och granskas av Energimarknadsinspektionen. Syftet är att du som kund ska betala ett skäligt pris för nätföretagens tjänster.

Kolla upp gaspriser på www.gaspriskollen.se

Här finner du aktuella priser för naturgas. Det finns olika typer av prisavtal att välja mellan till exempel fast pris och rörligt pris. Dessutom visas uppgifter för så kallat tillsvidarepris som du får om du inte gjort något eget val. Gaspriskollen drivs av Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger vägledning i frågor som rör energimarknaden.