Naturgasnät och reglering av nätpriser

Distributionen av gas är en naturlig monopolmarknad eftersom det inte är ekonomiskt eller miljömässigt lämpligt att bygga flera parallella gasnät. Det är Energimarknadsinspektionen (Ei) som granskar naturgasföretagen så att de inte utnyttjar sin monopolställning.

Naturgasmarknaden

Naturgasmarknaden är indelad i handel med naturgas och överföring av naturgas. Naturgashandeln är en konkurrensutsatt marknad där du som gaskund fritt kan välja naturgashandlare. Medan överföringen av gas är ett naturligt monopol eftersom det endast finns ett nätföretag som driver ledningarna i ett geografiskt område.

Ei reglerar nätavgifterna

Företagen får själva bestämma hur de ska utforma sina avgifter för gasleverans. Men det är Ei som enligt naturgaslagen ska godkänna naturgasnätsföretagens metoder för utformningen av avgifterna.

Från och med 1 januari 2015 tillämpas förhandsreglering. Detta innebär att en ram beslutas i förväg för varje naturgasföretag.

  • Ramen reglerar hur stora avgifter de totalt får ta ut av sina kunder under åren 2015-2018. Läs mer här.