Naturgasnät och nätprisreglering

Energimarknadsinspektionen (Ei) granskar natursgasnätsföretagens monopolställtning. Det gör vi för att säkerställa att du som gaskund inte ska betala för mycket eller att gasnätsföretaget utnyttjar sin ställning. Att bygga flera parallella gasnät vore inte ett ekonomiskt eller ett miljömässigt alternativ. Därför är distributionen av gas en reglerad monopolmarknad.

Naturgasnät och nätprisreglering

Naturgasmarknaden är indelad i handel med naturgas och överföring av naturgas. Naturgashandeln är en konkurrensutsatt marknad där du som gaskund fritt kan välja naturgashandlare. Medan överföringen av gas är ett naturligt monopol eftersom det endast finns ett nätföretag som driver ledningarna i ett geografiskt område.

Ei reglerar nätavgifterna

Företagen får själva bestämma hur de ska utforma sina avgifter för gasleverans. Men det är Ei som enligt naturgaslagen ska godkänna naturgasnätsföretagens metoder för utformningen av avgifterna.

I dagsläget granskar Ei gasföretagen i efterhand, det vill säga efter att företaget bestämt vilka avgifter de ska ut av sina kunder och även efter att de tagit  betalt. Om de tagit för mycket betalt kan Ei kräva att naturgasnätsföretagen betalar tillbaka pengar till dig.

Så granskar Ei avgifterna

Ei kontrollerar alltså skäligheten i intäkterna hos naturgasnätsföretaget så att lednings- eller anläggningsinnehavarna av naturgasnätet inte utnyttjar sin monopolställning genom att ta ut oskäliga monopolvinster.

I detta arbete granskar vi på Ei alla årsrapporter för varje gasnätsföretag. Ett gasnätsföretag kan ha flera typer av verksamheter. Varje verksamhet redovisas för sig. 

Naturgasnätsföretag

Typ av verksamhet

E.ON Gas Sverige AB Distribution
Göteborgs Energi Gasnät AB Distribution
Kraftringen Nät AB Distribution
Swedegas AB Transmission
Swedegas AB Lagring
Varberg Energi AB Distribution
Öresundskraft AB Distribution

Årsrapporterna består av en ekonomisk redovisning som ska granskas av en revisor. I bilaga till Årsrapporten finns en särskild rapport med uppgifter för att kunna jämföra olika överförings- och lagringsverksamheter.