Naturgasnät och reglering av nätpriser

Energimarknadsinspektionen (Ei) granskar natursgasnätsföretagens monopolställtning. Det gör vi för att säkerställa att du som gaskund inte ska betala för mycket eller att gasnätsföretaget utnyttjar sin ställning. Att bygga flera parallella gasnät vore inte ett ekonomiskt eller ett miljömässigt alternativ. Därför är distributionen av gas en reglerad monopolmarknad.

Naturgasmarknaden

Naturgasmarknaden är indelad i handel med naturgas och överföring av naturgas. Naturgashandeln är en konkurrensutsatt marknad där du som gaskund fritt kan välja naturgashandlare. Medan överföringen av gas är ett naturligt monopol eftersom det endast finns ett nätföretag som driver ledningarna i ett geografiskt område.

Ei reglerar nätavgifterna

Företagen får själva bestämma hur de ska utforma sina avgifter för gasleverans. Men det är Ei som enligt naturgaslagen ska godkänna naturgasnätsföretagens metoder för utformningen av avgifterna.

Tidigare har Ei granskat naturgasföretagens avgifter i efterhand, men från och med 1 januari 2015 tillämpas förhandsregleringen. Detta innebär att en ram beslutas i förväg för varje naturgasföretag. Ramen reglerar hur stora avgifter de totalt får ta ut av sina kunder under åren 2015-2018. Läs mer här.