Gasledningar och anläggningar som kräver koncession

Här kan du läsa mer om vilka gasledningar och anläggningar som behöver ha koncession (tillstånd) och vilka som inte behöver.

Ledningar som kräver koncession

Det svenska naturgassystemet består av distributions- och transmissions distributionsledningar.

  • Distributionsledningar är i huvudsak de ledningar som utgör lokala nät som förser slutförbrukare med naturgas
  • Transmissionsledningar är i huvudsak de ledningar som används för att under högt tryck överföra naturgas till distributionsnäten.

I gränspunkterna mellan distributionsnätet och transmissionsnätet finns mät- och reglerstationer  så kallade M/R-stationer. I M/R stationer sänks trycket från det högre trycket i transmissionsnätet till det lägre trycket i distributionsnätet och den överförda gasen mäts. För att bygga och använda en naturgasledning som ligger före en M/R-station krävs koncession, men om ledningen däremot ligger efter en M/R-station krävs ingen koncession.

Anläggningar som kräver koncession

Dessa anläggningar får inte byggas eller användas utan koncession (tillstånd) om der är anslutna till en ledning som används för att överföra naturgas för annans räkning:

  • Lagringsanläggningar
  • Förgasningsanläggningar
  • Kondenseringsanläggningar
  • LNG Anläggningar för import och lossning av LNG

Men om de ligger inom ett internt naturgasnät där det inte sker överföring för annans räkning krävs däremot ingen koncession

För vissa anläggningar som hör till en naturgasledning krävs ingen särskild koncession, utan ingår i själva ledningen. För dessa anläggningar krävs ingen särskild koncession:

  • M/R-stationer 
  • Linjeventilstationer
  • Rensdonstation
  • Kompressorstation