Monopolföretagens årsrapporter och nättariffer

I vårt uppdrag att övervaka energimarknaderna sammanställer vi varje år årsrapporter för elnätsföretag, naturgasföretag och fjärrvärmeföretag. Här har du möjlighet att ta del av sammanställningarna. Samt av elnätsföretagens nättariffer.

Elnätsföretagens nättariffer

Sammanställningarna baseras på uppgifter som elnätsföretagen rapporterat till Ei.

För att det ska vara möjligt att jämföra nättarifferna använder vi typkunder som har olika förbrukning: lägenhetskund och villakund.

Elnätsföretagens årsrapporter

Sammanställningarna baseras på de uppgifter elnätsföretagen lämnar i sina årsrapporter till Energimarknadsinspektionen. Du kan läsa mer om i "Tabellförklaring till sammanställningarna av redovisningen" lite längre ned på sidan.

Sammanställning lokalnäten 2007-2012

Sammanställning regionnäten 2007-2012

Tabellförklaring till sammanställningarnaFjärrvärmeföretagens årsrapporter för år 2007-2012

Sammanställningarna baseras på de uppgifter som fjärrvärmeföretagen lämnar i sina årsrapporter till Energimarknadsinspektionen.

Tabellförklaringar till årsrapportsdata

Rapporter om drift- och affärsförhållanden hos fjärrvärmeföretagen för år 2009-2012