Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion - EIR 2010:17

Biogas har möjlighet att utgöra en viktig del i Sveriges omställning till ett förnybart energisystem. Potentialen för svensk biogasproduktion i Sverige överstiger vida Sveriges nuvarande förbrukning av såväl naturgas som biogas

EI R2010 17 (pdf 572 kb)