Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip för fjärrvärme Ei R2013:07

I rapporten beskriver Ei olika alternativ till prisförändringsprövning. Det slutliga förslaget är att företagens prisökningar begränsas utifrån vad som är en rimlig kostnadsutveckling. Ei föreslår en prisändringsprövning med hjälp av ett index som ska baseras på den sammanlagda kostnadsutvecklingen i branschen.

Ei R2013 07 (pdf 2545 kb)