Elmarknaden

I Sverige är handeln med el avreglerad. Som kund kan du själv välja var du vill köpa din el. Däremot är eldistributionen via elnäten ett monopol. Elnätsverksamheten i Sverige regleras därför av oss på Energimarknadsinspektionen (Ei).

Vi har även en prisjämförelsesajt elpriskollen.se där du som konsument kan jämföra elavtal.

I Sverige har vi en avreglerad elmarknad

1996 avreglerades elmarknaden i Sverige och idag är vi en del av den europeiska elmarknaden. Den el som vi använder här i Sverige produceras både här hemma och utomlands. All el transporteras i ett gemensamt elnät över hela landet. Försäljningen av el är konkurrensutsatt och kunderna har cirka 120 företag att välja mellan. Distribution av el däremot är ett monopol. Olika företag ansvarar för olika delar av elnätet runt om i landet. Totalt finns cirka 170 elnätsföretag.

Ei hjälper dig som kund att hitta rätt

Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar elmarknaden och reglerar elnätsverksamheten. Vi ska också informera dig som kund om frågor som hur du byter elhandelsföretag, vad det kostar att ansluta sig till ett elnät, hur du anmäler din elhandlare eller elnätsföretag och vad du kan göra om du får elavbrott.

 

NÄTKODER FÖR EL - KLICKA HÄR!

EU-gemensamma nätkoder för el arbetas nu fram. Ei gör en analys om vad nätkoden kan få för konsekvenser för svenska konsumenter, företag och andra aktörer.

Det är viktigt att svenska aktörer och intressenter tar chansen och är med och påverkar tidigt i processen

TIPS VID ELAVBROTT - KLICKA HÄR!

Här finner du information om vad som är viktigt att känna till innan, under och efter elavbrott.