Metodgodkännande för övriga avtalsvillkor

Metodgodkännande för övriga avtalsvillkor införs i ellagen (1997:857) från och med 1 juli 2012.

Sedan den 1 januari 2012 beslutar Energimarknadsinspektionen (Ei) om en intäktsram för varje elnätsföretag. Denna bestämmelse har sin grund i EU:s elmarknadsdirektiv.

Med anledning av elmarknadsdirektivet finns krav på förhandsreglering även av övriga avtalsvillkor. Bestämmelsen infördes den 1 juli 2012 i ellagen (1997:857).

Regelverket innebär att samtliga elnätföretags metoder för framtagande av avtalsvillkor ska förhandsgranskas av Ei.