Bodens Energi Nät AB, REL00015

Här kan du läsa Ei:s beslut som fastställer elnätsföretagets intäktsram samt de dokument som följer vid ett eventuellt överklagande.