Gemensamma bilagor

Här nedan presenteras de bilagor som är gemensamma för samtliga beslut om intäktsramar. Du kan också läsa ytterligare data kring elnätsföretagens intäktsramar.