Sala-Heby Energi Elnät AB, REL00157

Här kan du läsa Ei:s beslut som fastställer elnätsföretagets intäktsram samt de dokument som följer vid ett eventuellt överklagande.