Kan elmätaren mäta fel om elförbrukning ökar med exempelvis 10 procent?

Mätning av el ska göras med typgodkända elmätare eftersom det ställs hårda krav mätnoggrannhet.

SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) ställer genom sina  föreskrifter STAFS 2006:7 krav på elmätares noggrannhet.

Om du som kund misstänker att en mätare visar fel förbrukning ska du ta kontakt med din elnätsleverantör, alltså nätägaren.