Vad är ett elavbrott?

Ett elavbrott innebär att du inte får leverans av ström. Att leveransen är tillfälligt bruten. Tekniskt betyder det att din elanläggningen är elektriskt frånkopplad från elnätet.

Utförligare svar

Elavbrotten kan dels i två kategorier, aviserade och oaviserade elavbrott. Aviserade elavbrott är nödvändiga avbrott i elleveransen som nätföretaget måste ha för att kunna utföra underhåll i elnätet. Du som kund informeras i förväg.

Oaviserade elavbrott är oväntade avbrott på grund av att ett fel uppstår som leder till en bortkoppling av elförsörjningen, till exempel i samband med en storm.