Att välja elavtal

Du kan fritt välja vilket elhandelsföretag du vill köpa din el från.

Det finns runt 120 elhandlare att välja mellan och på vår jämförelsesajt elpriskollen.se kan du se de företag som just nu har lägst priser.

VANLIGA FRÅGOR

Vad måste jag göra när jag flyttar till en ny bostad?

När du flyttar in på din nya adress måste du kontakta nätägaren där du bor för att skaffa dig ett abonnemang på elnätet. Du måste även kontakta en elhandlare för att få ett avtal om leverans av el. Detta gäller även om du flyttar inom samma fastighet eller trappuppgång. Om du inte kontaktar en elhandlare och tecknar ett avtal kommer du fortsätta att ha ett tillsvidarepris. Tillsvidarepriset är oftast det dyraste alternativet.

Är det rätt att min elhandlare först lägger på elskatten på förbrukningen och sedan moms? Ska jag verkligen betala moms på skatten?Enligt lag måste moms betalas även på energiskatten. Energiskatten är en så kallad punktskatt och är momsbelagd. Det samma gäller även för bensinskatten.

Vad är ett jämförpris?

Enligt prisinformationslagen ska det finnas jämförpriser på el. Syftet med jämförpriser är att du enkelt ska kunna jämföra elhandelsföretagens priser. Jämförpriset innehåller alla fasta och rörliga kostnader för avtalet.

Utförligare svar...

Fler frågor...

Innan du väljer elhandlare bör du först bestämma dig för vilken avtalstyp som passar dig bäst. Här är de fyra vanligaste.

Fast pris med olika bindningstid

Du betalar samma pris per kWh under hela avtalstiden. De vanligaste bindningstiderna är ett, två eller tre år.

Elhandlaren är skyldig att senast 60 dagar innan ett fastprisavtal löper ut påminna dig om när avtalet går ut och vad det innebär för dig. Regeln finns för att du i lugn och ro ska kunna fundera över om du vill byta avtal eller elhandlare när ditt avtal löper ut. Tänk på att om du bryter ett avtal om fast pris innan det går ut kan du få betala en straffavgift.

Rörligt pris följer utvecklingen på elbörsen

Ett rörligt elpris följer utvecklingen på den nordiska elbörsen och kan variera kraftigt under året. Det rörliga priset baseras antingen på det genomsnittliga börspriset för respektive månad eller på elhandlarens volymvägda inköpspris. Volymvägning innebär att det börspris som råder under timmar då många kunder använder el får ett större genomslag.

Det finns två typer av rörliga avtal, löpande och tidsbestämda. Ett löpande avtal kan brytas inom gränsen för uppsägningstiden, som oftast är 1 månad. I ett tidsbestämt avtal är du bunden till elhandlaren under hela avtalstiden.

Mixavtal med både rörliga och fasta delar

Mixavtal innebär att du betalar en del av din elförbrukning till ett rörligt pris och resterande del till ett fast pris. De vanligaste bindningstiderna för mixavtal är ett år och tre år. Hos många elhandlare är det möjligt att under avtalstiden binda den rörliga delen av mixavtalet till det fasta pris som gäller för tillfället.

Tillsvidarepris ger dig högre kostnader

Om du inte väljer elhandelsavtal kommer ditt elnätsföretag att anvisa dig en elhandlare. Du får då betala ett så kallat tillsvidarepris, som ofta är betydligt högre än om du hade gjort ett aktivt val. Energimarknadsinspektionen uppmanar alla kunder att göra ett aktivt val.

Så här byter du elavtal

Det är lätt att byta elavtal! Så här gör du:

  1. Kontakta den elhandlare som du vill byta till. I de flesta fall räcker det med ett telefonsamtal eller att du tar kontakt via elhandlarens webbplats.
  2. När du tecknat ett elavtal informerar ditt nya elhandelsföretag det elnätsföretag som du är ansluten till om bytet.
  3. Elnätsföretaget läser av din elmätare. Sedan skickar de mätarställningen till din gamla och nya elhandlare.
  4. Slutligen meddelar elnätsföretaget din gamla elhandlare att du bytt elavtal.

Att tänka på innan du tecknar elhandelsavtal

Det är bara den person i hushållet som står på elnätsavtalet som kan teckna ett elhandelsavtal. Avtal som tecknas per telefon eller på internet betraktas som distansavtal. Det betyder att du har ångerrätt i två veckor. Ångerrätten omfattar däremot inte avtal som sluts på en plats utanför ditt hem, som till exempel i ett köpcentrum eller om du besöker elhandlaren på dennes kontor.

För samtliga avtal gäller att priset anges i öre per kWh. Till elhandlaren betalar du också elskatt och moms samt oftast också en årsavgift. För att du lättare ska kunna jämföra olika avtal är elhandlarna skyldiga att visa så kallade jämförpriser. Jämförpriset anges i öre per kWh och inkluderar alla fasta och rörliga delar. Utöver det betalar du även en avgift till ditt nätföretag.