Elområden

Sverige är sedan 1 november 2011 indelat i fyra elområden.

Indelningen beror på begränsningar, så kallade flaskhalsar, i transmissionsnätet i Sverige och gör att det periodvis uppstår prisskillnader mellan områdena.

Sverige består av fyra elområden

I norra Sverige produceras det mer el än det förbrukas. I södra Sverige är det tvärt om. Under delar av året finns det inte tillräcklig kapacitet i elledningarna för att transportera elen från norr till söder.

En av konsekvenserna av prisskillnaderna som uppstår mellan våra fyra elområden, är att det ger högre intäkter att tillföra produktionskapacitet i Sydsverige än i de norra delarna där det redan finns ett överskott. Prisskillnaderna ger också information om var ytterligare investeringar i nätkapacitet gör mest nytta. 

Sveriges elområden

Därför delades Sverige in i elområden

År 2006 anmäldes Svenska kraftnät till EU-kommissionen av Dansk Energi. Det är Svenska kraftnät som driver det svenska stamnätet.

I sin anmälan protesterade Dansk Energi mot att Svenska kraftnät periodvis begränsat exporten av el till Danmark. Begränsningarna hade Svenska kraftnät bland annat gjort under kalla vinterdagar då det svenska stamnätet inte räckte till för att transportera el från norra till södra Sverige och vidare till de europeiska länder som är anslutna till södra Sverige. Att begränsa exporten var ett sätt att undvika elbrist i landets södra delar.

EU-kommissionen krävde under våren 2010 att Svenska kraftnät måste hantera överföringsbegränsningar i det svenska stamnätet på ett annat sätt för att inte diskriminera användare i andra delar av Europa. Det resulterade i att Svenska kraftnät den 1 november 2011 delade in Sverige i fyra elområden.

Så här påverkas du som elkonsument av elområden

För dig som elkund kan det innebära att du tidvis får betala ett något högre pris om du bor i södra Sverige jämfört med om du bor i norra Sverige, men det kan också uppstå situationer då priserna i södra Sverige blir lägre än i de norra delarna. På vår jämförelsesajt elpriskollen.se kan du alltid se vilka avtal som erbjuds där du bor och till vilka priser.

Orsaken till prisskillnaderna är att det normalt sett finns mer och billigare el att tillgå i norra Sverige än i södra Sverige. Hur mycket och hur ofta priserna kommer att skilja mellan norr och söder är svårt att förutsäga.

Du kan välja vilket elhandelsföretag du vill

Även efter indelningen av Sverige i elområden kan du fritt välja från vilket elhandelsföretag du vill köpa din el. Elpriserna kommer periodvis att variera mellan de olika elområdena. Avgörande för vilket elpris du får betala är vilket elområde du bor i och vilken typ av avtal du väljer.

Om du är osäker på vilket elområde du bor i räcker det att ange ditt postnummer när du pratar med elhandlaren. På vår jämförelsesajt elpriskollen.se är det också lätt att se vilka elavtal som erbjuds i just ditt elområde. Även här räcker det att ange postnummer.

Vem har bestämt var gränserna ska gå?

Det är statliga Svenska kraftnät som delar in Sverige i fyra elområden utifrån de begränsningar som finns i olika delar av stamnätet. Gränserna har dragits i områden där näten inte räcker till och därför behöver förstärkas i framtiden.

Kommer elen alltid att vara dyrare i södra Sverige?

Tanken är att skillnaderna på lång sikt ska utjämnas i takt med att Svenska kraftnät förstärker stamnätet genom investeringar. Så sker löpande och just nu pågår flera projekt som syftar till att öka kapaciteten i tidigare svaga punkter.

Mer information om aktuella investeringsprojekt finns att tillgå på Svenska kraftnäts hemsida www.svk.se.