Elproduktion

Den svenska elproduktionen domineras av vattenkraft och kärnkraft. Dessutom används bland annat kraftvärme och vindkraft.

I Sverige produceras varje år runt 150 TWh el. Under ett normalår står vattenkraften för cirka 65 TWh och kärnkraften för ungefär lika mycket.

Vattenkraften produceras främst i norrländska älvar medan kärnkraftverken ligger i södra och mellersta Sverige. Kärnkraften och vattenkraften kompletteras av kraftvärmen och i ökande grad av vindkraften.

Sverige är beroende av import

Elproduktionen måste alltid och i varje ögonblick vara lika stor som elanvändningen. Annars slutar elsystemet att fungera och det blir elavbrott. Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att det är balans i systemet.

Det finns överföringsledningar och kablar från Sverige till samtliga av våra grannländer. När den inhemska elproduktionen inte räcker till importerar vi el från utlandet. På motsvarande sätt kan en del av den svenska elproduktionen exporteras om den inte behövs för att hålla balansen i det svenska elsystemet.