Elmätaren som visar hur mycket el du har förbrukat

Elmätaren visar hur mycket el du har förbrukat. Ditt nätföretag ska läsa av din elmätare minst en gång per månad.

Avläsningen görs för att både ditt nätföretag och din elhandlare ska veta hur mycket du ska betala för din förbrukning.

Ditt nätföretag äger och installerar elmätaren och är skyldig att läsa av din mätare vid följande tillfällen:

  • En gång varje månad
  • När du byter elhandlare
  • När du flyttar
  • Vid byte av din elmätare

Vem läser av elmätaren?

Nätföretagen är skyldiga att läsa av din elmätare. Avläsning av din mätare sker numera automatiskt. Automatisk avläsning innebär att nätföretaget via olika kommunikationssystem kommer i kontakt med din elmätare utan att någon behöver läsa av den manuellt.

Kontroll av elmätare

Du har rätt att få din elmätare kontrollerad av ditt nätföretag eller oberoende part. Kostnaden för denna kontroll står nätföretaget för om det visar sig att din elmätare visar fel enligt normen +/- 5 procent. Om din elmätare ligger inom normen får du själv stå för denna kostnad. 

Om du har frågor som rör de rent tekniska delarna av din elmätare så kan du vända dig till Swedac www.swedac.se. Swedac är den myndighet som har tillsyn över mätare.

Kollektivmätning medför vissa nackdelar

Vi får en del frågor från bostadsrättsföreningar som funderar på att gå från individuell mätning till kollektivmätning. Vi på Ei avråder från det. Det främsta skälet är att du som enskild lägenhetsinnehavare förlorar dina rättigheter du har som elkund.
 
Med kollektivmätning räknas det enskilda hushållet inte längre som elkund. Det betyder att du som kund inte längre har ett avtal med nätägaren eller med elhandlaren – föreningen har avtalen istället.

Som enskilt hushåll förlorar du rätten att byta elhandlare, möjligheten till ersättning och skadestånd vid elavbrott samt rätten att få elmätaren kontrollerad om du misstänker att den går fel.