Ei:s internationella arbete

Det är den svenska energipolitiken,som ligger till grund för Energimarknadsnspektionens (Ei) verksamhet och energisamarbetet inom EU. Vi deltar i det internationella samarbetet kring energifrågor, och har täta kontakter med andra myndigheter i Europa och Sverige. Vi deltar i organisationen ACER som är tillsynsmyndighet på EU-nivå för el och naturgas.

 

Nordisk slutkundsmarknad

Om alla nordiska elkonsumenter ska kunna handla el över nationsgränserna behöver datasystem lagar och rutiner anpassas så att mätvärden för el kan skickas mellan länderna.

Nätkoder och kommissionsriktlinjer

Om el och gas ska kunna flöda fritt i hela Europa till förmån för Europas konsumenter måste det finnas gemensamma regler.