Ei:s internationella arbete

Ei deltar i det internationella samarbetet kring energifrågor. Bland annat arbetar vi för att utveckla en gemensam marknad för el och gas inom norden och EU.

Det är den svenska energipolitiken, som ligger till grund för vår verksamhet och energisamarbetet inom EU. Målsättningen är en trygg och långsiktig energiförsörjning i Europa genom ekologisk hållbarhet och konkurrenskraft på energimarknaderna.

Energimarknadsinspektionen har täta kontakter med andra myndigheter i Europa och Sverige, och är deltagare i organisationen ACER (tillsynsmyndighet på EU-nivå för el och naturgas). Genom vårt internationella samarbete får vi erfarenheter från andra länder och vi delar med oss av svenska erfarenheter.

 

Publika konsultationer

Ta chansen till medinflytande och lämna synpunkter på utvecklingen av Europas energimarknader och dess regelverk på EU-nivå.

Ei:s internationella nyhetsbrev

Läs vårt internationella nyhetsbrev på Ei.se. Nyhetsbrevet ger dig en överblick över det arbete som pågår på europeisk nivå.