Ei:s internationella arbete

Ei deltar i det internationella samarbetet kring energifrågor. Bland annat arbetar vi för att utveckla en gemensam marknad för el och gas inom norden och EU.

Det är den svenska energipolitiken, som ligger till grund för vår verksamhet och energisamarbetet inom EU. Målsättningen är en trygg och långsiktig energiförsörjning i Europa genom ekologisk hållbarhet och konkurrenskraft på energimarknaderna.

Energimarknadsinspektionen har täta kontakter med andra myndigheter i Europa och Sverige, och är deltagare i organisationen ACER (tillsynsmyndighet på EU-nivå för el och naturgas). Genom vårt internationella samarbete får vi erfarenheter från andra länder och vi delar med oss av svenska erfarenheter.

 

NÄTKODER OCH KOMMISSIONSRIKTLINJER

Om el och gas ska kunna flöda fritt i hela Europa, till förmån för Europas konsumenter måste det finnas gemensamma regler. Här finner du mer information om nätkoder och kommissionsriktlinjer för el och gas.

NORDISK SLUTKUNDSMARKNAD

För att alla nordiska elkonsumenter ska kunna handla el över nationsgränserna, behöver datasystem lagar och rutiner anpassas så att mätvärden för el enkelt kan skickas mellan länderna.

PCI - ENERGIINFRATRUKTURPROJEKT

PCI (Project of Common Interest) - projekt av gemensamt intresse. Regelverket innehåller en procedur för att vartannat år bestämma vilka energiinfrastrukturprojekt inom EU som det finns ett gemensamt europeiskt intresse av att de genomförs.