Ei:s internationella arbete

Ei deltar i det internationella samarbetet kring energifrågor. Bland annat arbetar vi för att utveckla en gemensam marknad för el och gas inom norden och EU.

Det är den svenska energipolitiken, som ligger till grund för vår verksamhet och energisamarbetet inom EU. Målsättningen är en trygg och långsiktig energiförsörjning i Europa genom ekologisk hållbarhet och konkurrenskraft på energimarknaderna.

Energimarknadsinspektionen har täta kontakter med andra myndigheter i Europa och Sverige, och är deltagare i organisationen ACER (tillsynsmyndighet på EU-nivå för el och naturgas). Genom vårt internationella samarbete får vi erfarenheter från andra länder och vi delar med oss av svenska erfarenheter.

 

NÄTKODER - klicka här!

Läs mer om bindande nätkoder som nu håller på att arbetas fram. 

Ei gör en analys om vad nätkoden kan få för konsekvenser för svenska konsumenter, företag och andra aktörer. Det är viktigt att svenska aktörer och intressenter tar chansen och är med och påverkar tidigt i processen.

REMIT - klicka här!

REMIT är förkortning av EU-förordning Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency, och innebär förbud mot insiderhandel och marknadsmanipulation.

I Sverige är det Energimarknadsinspektionen som är ansvarig för att EU-förordningen REMIT följs.

NORDISK SLUTKUNDSMARKNAD - klicka här!

För att alla nordiska elkonsumenter ska kunna handla el över nationsgränserna, behöver datasystem lagar och rutiner anpassas så att mätvärden för el enkelt kan skickas mellan länderna.

TRANSPARENSFÖRORDNINGEN - klicka här!

Transparensförordningen antogs av EU-kommissionen i juni 2013. Drygt 18 månader efter, den 5 januari 2015, ska elnätsföretag, elproducenter och större elintensiva företag börja registrera data kring bland annat produktion, överföring och förbrukning av el.

Syftet med förordningen är att öka öppenheten och ge elmarknadens aktörer samma möjligheter till information oavsett storlek.