Ei:s internationella arbete

Ei deltar i det internationella samarbetet kring energifrågor. Bland annat arbetar vi för att utveckla en gemensam marknad för el och gas inom norden och EU.

Det är den svenska energipolitiken, som ligger till grund för vår verksamhet och energisamarbetet inom EU. Målsättningen är en trygg och långsiktig energiförsörjning i Europa genom ekologisk hållbarhet och konkurrenskraft på energimarknaderna.

Energimarknadsinspektionen har täta kontakter med andra myndigheter i Europa och Sverige, och är deltagare i organisationen ACER (tillsynsmyndighet på EU-nivå för el och naturgas). Genom vårt internationella samarbete får vi erfarenheter från andra länder och vi delar med oss av svenska erfarenheter.

 

REMIT

Välkommen till Ei:s informationsportal om REMIT.

REMIT är förkortning av EU-förordning Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency, och förbjuder marknadsmanipulation och insiderhandel.

Här finner du som är berörd av REMIT allt du behöver veta.

NÄTKODER OCH KOMMISSIONSRIKTLINJER

Läs mer om bindande nätkoder och kommissionsriktlinjer som nu håller på att arbetas fram. 

Ei gör en analys om vad nätkoden eller kommissionsriktlinjen kan få för konsekvenser för svenska konsumenter, företag och andra aktörer. Det är viktigt att svenska aktörer och intressenter tar chansen och är med och påverkar tidigt i processen.

NORDISK SLUTKUNDSMARKNAD

För att alla nordiska elkonsumenter ska kunna handla el över nationsgränserna, behöver datasystem lagar och rutiner anpassas så att mätvärden för el enkelt kan skickas mellan länderna.

TRANSPARENSFÖRORDNINGEN

Elnätsföretag, elproducenter och större elintensiva företag ska registrera data kring bland annat produktion, överföring och förbrukning av el.

Syftet med transparensförordningen är att öka öppenheten och ge elmarknadens aktörer samma möjligheter till information oavsett storlek.

PCI - ENERGIINFRATRUKTURPROJEKT AV GEMENSAMT INTRESSE

PCI (Project of Common Interest) - projekt av gemensamt intresse. Regelverket innehåller en procedur för att vartannat år bestämma vilka energiinfrastrukturprojekt inom EU som det finns ett gemensamt europeiskt intresse av att de genomförs.