Ei:s internationella arbete

Energimarknadsinspektionen (Ei) deltar aktivt i det internationella samarbetet kring energifrågor. Vi har täta kontakter med andra tillsynsmyndigheter i Norden och Europa och det är den svenska energipolitiken som ligger till grund för vår verksamhet och energisamarbetet inom EU.

Nordisk slutkundsmarknad

Till förmån för nordiska elkonsumenter ska datasystem, lagar och rutiner anpassas över nationsgränserna.

Nätkoder och kommissionsriktlinjer

EU:s medlemsstater har beslutat om att skapa en gemensam inre marknad för el och gas. Detta ska öka försörjningstryggheten, bidra till hållbar energiförsörjning och stärka konkurrensen på el och gasmarknaderna till nytta för Europas energikunder.