Ei:s internationella arbete

Det är den svenska energipolitiken,som ligger till grund för Energimarknadsnspektionens (Ei) verksamhet och energisamarbetet inom EU. Vi deltar i det internationella samarbetet kring energifrågor, och har täta kontakter med andra myndigheter i Europa och Sverige. Vi deltar i organisationen ACER som är tillsynsmyndighet på EU-nivå för el och naturgas.

 

Nordisk slutkundsmarknad

Datasystem, lagar och rutiner ska anpassas över nationsgränserna till förmån för nordiska elkonsumenter.

Nätkoder och kommissionsriktlinjer

Gemensamma regler tas fram för att el och gas ska kunna flöda fritt i hela Europa.