Ei:s internationella arbete

Energimarknadsinspektionen (Ei) deltar i det internationella samarbetet kring energifrågor. Bland annat arbetar Ei för att utveckla en gemensam marknad för el och gas inom norden och EU.

Det är den svenska energipolitiken, som ligger till grund för vår verksamhet och energisamarbetet inom EU. Målsättningen är en trygg och långsiktig energiförsörjning i Europa genom ekologisk hållbara och konkurrenskraftiga energimarknader.

Ei har täta kontakter med andra myndigheter i Europa och Sverige, och deltar i organisationen ACER (tillsynsmyndighet på EU-nivå för el och naturgas).

 

Nordisk slutkundsmarknad

För att alla nordiska elkonsumenter ska kunna handla el över nationsgränserna, behöver datasystem lagar och rutiner anpassas så att mätvärden för el enkelt kan skickas mellan länderna.

Nätkoder och kommissionsriktlinjer

Om el och gas ska kunna flöda fritt i hela Europa, till förmån för Europas konsumenter måste det finnas gemensamma regler. Här finner du mer information om nätkoder och kommissionsriktlinjer för el och gas.

PCI - Energiinfrastrukturprojekt

PCI (Project of Common Interest) - projekt av gemensamt intresse.

Regelverket innehåller en procedur för att vartannat år bestämma vilka energiinfrastrukturprojekt inom EU som det finns ett gemensamt europeiskt intresse av att de genomförs.

Energiunionen

Kommissionen har tagit fram en gemensam arbetsplan för hur el- och gasmarknaderna i Europa bör utvecklas de kommande åren, därför har kommissionen etablerat "Energiunionen".

Strategin lyfter fram 15 åtgärdspunkter för Energiunionens arbete och 43 konkreta förslag.