Ei:s internationella arbete

Ei deltar i det internationella samarbetet kring energifrågor. Bland annat arbetar vi för att utveckla en gemensam marknad för el och gas inom norden och EU.

Det är den svenska energipolitiken, som ligger till grund för vår verksamhet och energisamarbetet inom EU. Målsättningen är en trygg och långsiktig energiförsörjning i Europa genom ekologisk hållbarhet och konkurrenskraft på energimarknaderna.

Energimarknadsinspektionen har täta kontakter med andra myndigheter i Europa och Sverige, och är deltagare i organisationen ACER (tillsynsmyndighet på EU-nivå för el och naturgas). Genom vårt internationella samarbete får vi erfarenheter från andra länder och vi delar med oss av svenska erfarenheter.

 

SAMARBETE INOM EUROPA OCH NORDEN

ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) , tillsynsmyndighet på EU-nivå för el och naturgas. Samtliga 28 nationella tillsynsmyndigheter inom EU sitter i ACER:s styrelse.

CEER Council of European Energy Regulators, organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

Här finner du fler samarbetsorganisationer inom Norden och EU.

EU-LAGSTIFTNING

Energimarknadsinspektionens ansvarsområde regleras av svenska lagar och förordningar, liksom av EU-direktiv och förordningar.

Här finns de mest centrala direktiv och förordningar som berör inspektionen.

 

ÖVERVAKNING AV HANDEL - REMIT

För att förhindra insiderhandel och marknadsmanipulation finns EU-förordningen REMIT (Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency) som innebär att el- och gashandel kommer att övervakas på EU-nivå.

Genom ökad transparens på el- och gasmarknaderna i Europa ökar förutsättningarna att kunderna betalar rätt pris för el och gas.

Marknadsövervakning skapar trygghet och förtroende för energimarknaderna.

FÖLJ VÅRA PROJEKT

På våra projektsidor kan du enkelt följa med i utvecklingen och få ta del av Ei:s arbete.

Vill du hålla dig uppdaterad och få det senaste direkt i din mejl, kan du enkelt anmäla dig som prenumerant eller höra av dig till redaktionen@ei.se så hjälper vi dig.