Ei:s Nyheter

Vill du prenumerera på Energimarknadsinspektionens nyhetsbrev skicka din mejladress till redaktionen@ei.se så hjälper vi till att registera din prenumeration. Ange vilka nyheter/nyhetsbrev du vill följa i mejlet.

Nordisk workshop om komissionsriktlinjen FCA

Publicerad: Uppdaterad:

Den 7 december arrangerar NordREG* en workshop om kommissionsriktlinjen för förhandstilldelning av kapacitet (FCA). Temat för workshopen kommer att vara metoder för utvärdering av den nordiska marknadens funktion med fokus på handel i forwardprodukter (prissäkringsprodukter).

EU:s medlemsstater har beslutat om nätkod för gastransmissionstariffer

Publicerad: Uppdaterad:

Fredagen 30 september röstades nätkoden Harmonised transmission tariff structures for gas (TAR NC) igenom av EU:s medlemsstater i förhandlingskommittéen. Nätkoden innehåller ett gemensamt regelverk för utformning av gasnätstariffer med syfte att de ska bli mer enhetliga inom EU.

Ei har svarat på en remiss om miljöbedömningar

Publicerad: Uppdaterad:

Energimarknadsinspektionen (Ei) har svarat på regeringens remiss av promemorian Miljöbedömningar. Ei anser inte att de förslag om ändringar i miljöbalken som läggs fram i promemorian ska genomföras.

Nu är ACER:s arbetsprogram för 2017 klart

Publicerad: Uppdaterad:

Genomförande av nytt europeiskt regelverk och integrering av förnybar energi i näten är några av de områden som ACER* kommer att fokusera på under nästa år. Det framgår av det arbetsprogram som publicerades i september.

Internationell rapport om leveranskvalitet

Publicerad: Uppdaterad:

I slutet av september publicerade CEER* rapporten "6th CEER Benchmarking report on the quality of electricity and gas supply". Rapporten innehåller statistik samt uppgifter om leveranskvalitet från EU:s medlemsländer samt från Norge och Schweiz.

Rapport om den europeiska el- och gasmarknaden 2015

Publicerad: Uppdaterad:

I mitten av september presenterade ACER* och CEER** två av totalt fyra delar av Market Monitoring Report 2015. Rapporten publiceras varje år och är en statusrapport över den europeiska energimarknaden. De två delarna som nu presenterats handlar om grossistmarknaden för el respektive grossistmarknaden för gas.