Ei:s Nyheter

Här finner du Ei:s nyheter och nyhetsbrev. Klicka på prenumerera om du vill få nyheterna direkt i din mejl. Du kan också mejla din mejladress till redaktionen@ei.se och tala om vilka nyheter eller nyhetsbrev du vill följa så hjälper vi dig.

Ta del av presentationerna från hearing om FCA

Publicerad: Uppdaterad:

Den 20 april höll NordREG en hearing om nätkoden FCA (Forward Capacity Allocation). Hearingen hölls på Arlanda. Vill du ta del av presentationerna i efterhand hittar du dem på NordREGs webbplats.

Inga undantag vid utbyggnaden vid Landvetters flygplats

Publicerad: Uppdaterad:

Härryda Energi AB har tillsammans med Swedavia ansökt om besked om undantag från kravet på nätkoncession vid den planerade utbyggnaden av distributionsnätet vid Landvetters flygplats. Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutade i mitten av mars att utbyggnaden inte omfattas av undantag från kravet på nätkoncession.

Fokus på konsumentinformation i Ei:s tillsyn 2015

Publicerad: Uppdaterad:

Under året kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) genomföra tillsyn mot både elnätsföretag och elhandlare. Fokus kommer vara att kontrollera företagens informationsskyldigheter till elmarknadens konsumenter. 

Läget på elmarknaden - vecka 16

Publicerad: Uppdaterad:

I Läget på elmarknaden rapporterar vi bland annat om små prisrörelser under föregående vecka och att fyra reaktorer är ur drift i Sverige.

Tillsynen av elnätsföretagens avgifter för 2010 och 2011 avslutas

Publicerad: Uppdaterad:

För åren 2010 och 2011 togs ett antal elnätsföretag ut för fördjupad granskning då Energimarknadsinspektionens (Ei:s) granskning visade att intäkterna överskridit den högsta tillåtna nivå som Ei beräknat. De metoder som Ei tillämpat vid granskningen för 2010 och 2011 har utgått från vad som tillämpats i besluten om intäktsramar för åren 2012-2015.

Påminnelse: Lämna synpunkter på nätkoden Emergency and Restoration - samråd 21 april

Publicerad: Uppdaterad:

Nu kan du lämna synpunkter på utformningen av nätkoden Emergency and Restoration. Förslaget finns publicerat på ENTSO-E:s webbplats.
Den 21 april arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) samråd om nätkoden, eller så kallad ”hearing”, i sina lokaler i Stockholm. Under samrådet berättar Ei om nätkoden och det finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.