Ei:s Nyheter

Vill du prenumerera på Energimarknadsinspektionens nyhetsbrev skicka din mejladress till redaktionen@ei.se så hjälper vi till att registera din prenumeration. Ange vilka nyheter/nyhetsbrev du vill följa i mejlet.

Stort intresse för Ei incitamentsreglering

Publicerad: Uppdaterad:

Energimarknadsinspektionen (Ei) publicerade under juni två vetenskapliga artiklar. Den ena går igenom de metoder som Ei tillämpar för hur elnätsföretagens intäktsram belönas alternativt bestraffas beroende på leveranssäkerhet. Den andra artikeln belyser incitamentet för elnätsföretagen att nyttja sitt elnät på ett effektivt sätt och för att minska sina nätförluster. Regelverket började gälla från och med nuvarande regleringsperiod 2016-2019.

Övergångsbestämmelser för ny teknik enligt RfG

Publicerad: Uppdaterad:

Den 17 maj började ett nytt EU-regelverk om krav för nätanslutning av generatorer (RfG) att gälla. Det innebär bland annat att tillverkare av kraftproduktionsmoduler får ansöka om klassificering hos Energimarknadsinspektionen (Ei) senast den 17 november 2016.