Ei:s Nyheter

Vill du prenumerera på Energimarknadsinspektionens nyhetsbrev skicka din mejladress till redaktionen@ei.se så hjälper vi till att registera din prenumeration. Ange vilka nyheter/nyhetsbrev du vill följa i mejlet.

Ei ska utreda om lagstiftningen behöver kompletteras

Publicerad: Uppdaterad:

Med 2016 års regleringsbrev fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att titta på om det finns behov av kompletterande nationell lagstiftning i samband med att de kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter som EU-kommissionen antagit träder i kraft.

Domstolen bör ha ekonomiska experter vid prövning av intäktsramar

Publicerad: Uppdaterad:

Energimarknadsinspektionen (Ei) föreslår att ekonomiska experter ska ingå i domstolen i mål som handlar om intäktsramar för el och gas och att högsta instans för överklagande ska vara kammarrätten. Förslagen har skickats i form av en skrivelse till Miljö- och energidepartementet.