Ei:s Nyheter

Här finner du Ei:s nyheter och nyhetsbrev. Klicka på prenumerera om du vill få nyheterna direkt i din mejl. Du kan också mejla din mejladress till redaktionen@ei.se och tala om vilka nyheter eller nyhetsbrev du vill följa så hjälper vi dig.

Läget på elmarknaden - vecka 15

Publicerad: Uppdaterad:

Spotpriserna i samtliga nordiska elområden sjönk under vecka 15. Som mest föll priset i Danmark där det under några timmar på söndagseftermiddagen var negativa priser på grund av mycket vind.

Nu har Ei lämnat in slutrapporten - Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Publicerad: Uppdaterad:

Den 12 september 2013 beslutade regeringen att ge Ei i uppdrag att utreda och föreslå lämpliga åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar gällande projekt av gemensamt intresse.

I början av året lämnade Ei in en delrapport om åtgärder som inte kräver lagändringar (delrapport Ei R2014:02). Nu har Ei lämnat in slutrapporten som även innehåller vissa förslag på författningsändringar till regeringen.

Läget på elmarknaden - vecka 14

Publicerad: Uppdaterad:

Stigande spotpriser och sjunkande terminspriser under vecka 14. Efter förra veckan summeras årets första kvartal där vi sett för årstiden låga elpriser till följd av bland annat hög tillgänglighet till kärnkraft och vindkraft samtidigt som efterfrågan på grund av mildväder var låg.

Ei bedömer att samtliga granskade elnätsföretag nu uppfyller kraven om underrättelse till anvisade kunder

Publicerad: Uppdaterad:

I december inledde Energimarknadsinspektionen (Ei) granskning över hur tio elnätsföretag informerar sina kunder med anvisat avtal om möjligheten att välja andra elavtal och elhandlare.

Ei bedömde att inget av de granskade elnätsföretagen uppfyllde kraven helt och beslutade att begära rättelse.

Samtliga granskade bolag har nu skickat in sina redogörelser. Ei konstaterar att de tio granskade elnätsföretagen nu uppfyller kraven.