Ei:s Nyheter

Här finner du Ei:s nyheter och nyhetsbrev. Klicka på prenumerera om du vill få nyheterna direkt i din mejl. Du kan också mejla din mejladress till redaktionen@ei.se och tala om vilka nyheter eller nyhetsbrev du vill följa så hjälper vi dig.

Lämna dina synpunkter om intressenternas roll när det gäller genomförande av nätkoder och kommissionsriktlinjer

Publicerad: Uppdaterad:

Nu har du möjlighet att lämna dina synpunkter om intressenternas roll när det gäller genomförande av nätkoder och kommissionsriktlinjer.

Ta möjligheten och kom med dina synpunkter genom ACER och ENTSO-E:s gemensamma publika konsultation

Senaste svarsdatum: 23 januari 2015

Läget på elmarknaden - vecka 50

Publicerad: Uppdaterad:

I veckans Läget på elmarknaden rapporterar vi bland annat om fallande terminspriser på elbörsen. Läget på elmarknaden gör ett uppehåll över jul och nyår och är tillbaka den 13 januari. God jul och gott nytt år!

Ei sänker intäktsramar efter tillsyn

Publicerad: Uppdaterad:

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu granskat Dala Energi Elnät AB och Härnösand Elnät AB intäktsramar för perioden 2012-2015. Efter granskningen har Ei beslutat att sänka Dala Energi Elnät AB:s intäktsram med ca 0,5 procent och Härnösand Elnät AB:s intäktsram med ca 0,4 procent.

Energimarknadsinspektionen (Ei) informerar om transparensförordningen

Publicerad: Uppdaterad:

I dagarna skickade Energimarknadsinspektionen (Ei) brev till producenter och stora förbrukare av el och informerade om transparensförordningen som träder i kraft den 5 januari 2015. Alla aktörer på den svenska elmarknaden är skyldiga att känna till och följa denna lag.

Syftet med EU kommissionens förordning 543/2013 (transparensförordningen) om att lämna in och offentliggöra uppgifter på elmarknaderna i Europa är att samma information ska finnas tillgänglig för samtliga marknadsaktörer vid samma tidpunkt.

NordREG ger synpunker på nätkoden FCA

Publicerad: Uppdaterad:

I dagarna har NordREG uttalat sig i form av ett ”Position paper” om nätkoden FCA, The Forward Capacity Allocation Network Code. Uttalandet har överlämnats till de nordiska energiministrarna som ett medskick i kommande diskussioner och beslut om nätkoden.

Vad tycker du om Läget på elmarknaden?

Publicerad: Uppdaterad:

Vi arbetar med att förbättra vår marknadsrapport Läget på elmarknaden. För att kunna göra marknadsrapporten ännu bättre behöver vi veta vad du tycker om den. Därför genomför vi nu en enkät. Sista svarsdag är 19 december.

Ny kommissionsriktlinje för el antagen

Publicerad: Uppdaterad:

Den 5 december röstade Europas medlemsstater ja till kommissionsriktlinjen för el, Congestion Management and Capacity Allocation (CACM). Riktlinjen innehåller bland annat metoder för hur beräkning och fördelning av kapacitet ska hanteras. Syftet är att öka handeln inom Europa.