Ei:s Nyheter

Här finner du Ei:s nyheter och nyhetsbrev. Klicka på prenumerera om du vill få nyheterna direkt i din mejl. Du kan också mejla din mejladress till redaktionen@ei.se och tala om vilka nyheter eller nyhetsbrev du vill följa så hjälper vi dig.

Läget på elmarknaden - vecka 13

Publicerad: Uppdaterad:

Vecka 13 präglades av fortsatt låga elpriser. Priserna var dock något högre än förra veckan förutom i södra Sverige.

Nästa vecka utgår Läget på elmarknaden på grund av påskledighet. Nästa nummer kommer den 14 april. Vi vill passa på att önska våra läsare en glad påsk.

 

För tidigt att se om Prisdialogen är tillräcklig för att stärka fjärrvärmekundernas position

Publicerad: Uppdaterad:

Har fjärrvärmebranschens initiativ Prisdialogen stärkt konsumenternas position på marknaden och har den bidragit till en förutsägbarhet avseende prisutvecklingen? Det är två av frågeställningarna som Energimarknadsinspektionen (Ei) har tittat på i sin utvärdering av Prisdialogen. Utvärderingen kommer att följas av ytterligare en analys nästa år.

NordREG arrangerar nordisk hearing om nätkoden FCA

Publicerad: Uppdaterad:

Energimarknadsinspektionen (Ei) bjuder in marknadsaktörer att delta i en samnordisk hearing om nätkoden FCA (Forward Capacity Allocation) och kommande regler, gällande instrument för gränsöverskridande handel i Europa.

Nätkoden kan komma att få konsekvenser för vilka typer av prissäkringsprodukter och möjligheter som kommer att erbjudas elhandlare (och kunder) i den nordiska marknaden.

Syftet med hearingen är att de nordiska tillsynsmyndigheterna ska få en samlad bild av hur marknadens aktörer önskar se den framtida utformningen av dessa produkter.

Hearingen äger rum på Clarion Hotel Arlanda den 20 april klockan 10.00 – 16.00.

Ei har beslutat om anslutning av mikroproduktion

Publicerad: Uppdaterad:

Det är tillåtet för en kund att till en befintlig anläggning koppla in en mikroproduktionsanläggning till elnätet utan extra kostnad. Det skriver Energimarknadsinspektionen (Ei) i ett beslut som fattades i början av mars.

En elmarknad i förändring – vem är den flexibla kunden?

Publicerad: Uppdaterad:

Den 13 april bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in till ett seminarium om elkundernas flexibilitet och vilja att förändra sitt beteende. Föredragshållare är professor Runar Brännlund från Umeå universitet som tillsammans med en forskargrupp har studerat frågan.

CEER publicerar rekommendationer för informationshantering

Publicerad: Uppdaterad:

CEER har nyligen presenterat sin rapport ”CEER Advice on Customer Data Management”. Rapporten innehåller rekommendationer för hur kunddata bör hanteras. Syftet med rekommendationerna är att de ska bidra till en bättre och tryggare marknad för kunden.

CEER publicerar rekommendationer för informationshantering

Publicerad: Uppdaterad:

CEER har nyligen presenterat sin rapport ”CEER Advice on Customer Data Management”. Rapporten innehåller rekommendationer för hur kunddata bör hanteras. Syftet med rekommendationerna är att de ska bidra till en bättre och tryggare marknad för kunden.