Ei:s Nyheter

Här finner du Ei:s nyheter och nyhetsbrev. Klicka på prenumerera om du vill få nyheterna direkt i din mejl. Du kan också mejla din mejladress till redaktionen@ei.se och tala om vilka nyheter eller nyhetsbrev du vill följa så hjälper vi dig.

NordREG sammanfattar de senaste årens arbete och blickar framåt

Publicerad: Uppdaterad:

I tre publikationer presenterar nu NordREG de senaste fyra årens arbete med att undanröja hinder för en nordisk slutkundsmarknad för el. NordREG blickar samtidigt framåt och föreslår att de nordiska energiministrarna ska ställa sig bakom ett fortsatt ambitiöst samarbete inom ramen för NordREG i syfte att fortsätta utveckla elmarknaden.

Ei tveksam till EU-kommissionens lagförslag för ökad konkurrens mellan elbörser på grossistmarknad

Publicerad: Uppdaterad:

EU arbetar sedan flera år med att skapa en inre och konkurrensutsatt elmarknad. Målsättningen är bland annat att alla företag ska ha tillträde till energimarknaden och att elsystemet ska kunna hantera mer förnybar energi med oförändrad drift- och leveranssäkerhet. Ett steg på vägen är att skapa konkurrens mellan Europas elbörser.

Läget på elmarknaden - vecka 37

Publicerad: Uppdaterad:

Fortsatt varmt för årstiden och marginellt fallande elpriser rapporterar vi bland annat om i veckans Läget på elmarknaden.

Elkundernas flexibilitet har undersökts i ny rapport

Publicerad: Uppdaterad:

Hur flexibla är elkunderna och vad krävs för att kunden ska förändra sitt förbrukningsmönster? Den frågan har forskare vid handelshögskolan, Umeå Universitet undersökt i rapporten ”En elmarknad i förändring – Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?”

Kontroll av fjärrvärmeföretagens webbplatser

Publicerad: Uppdaterad:

För att säkra kundernas ställning på fjärrvärmemarknaderna genomför Energimarknadsinspektionen (Ei) just nu en kontroll av fjärrvärmeföretag. I uppdraget som tillsynsmyndighet kontrollerar Ei att fjärrvärmeföretagen publicerar korrekt prisinformation på sina webbplatser.

Läget på elmarknaden - vecka 36

Publicerad: Uppdaterad:I veckans Läget på elmarknaden kan du bland annat läsa om varma temperaturer och stabila elpriser samt om fortsatt låga vattennivåer.

Ei bjuder in branschaktörer till energimarknadsrådet

Publicerad: Uppdaterad:

Energimarknadsrådet finns för att energimarknadens kundföreträdare ska ha möjlighet att diskutera angelägna frågor med Energimarknadsinspektionen (Ei). Nu utvidgar Ei energimarknadsrådet så att det även omfattar branschaktörer på energimarknaden. Syftet är att förenkla dialogen om bland annat regelutvecklingen på energimarknaderna.

Ändrade regler för elnätsföretagens intäktsramar

Publicerad: Uppdaterad:

Regeringen beslutade 4 september om en ny förordning om intäktsram för elnätsföretag. Den nya förordningen innebär att det införs en tydligare reglering som preciserar hur elnätsföretagens intäktsramar ska beräknas. Den beslutade förordningen bygger på det förslag som Energimarknadsinspektionen (Ei) överlämnade till regeringen i mars 2014.

Internationellt nyhetsbrev - augusti 2014

Publicerad: Uppdaterad:

I årets fjärde nummer av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) internationella nyhetsbrev kan du bland annat läsa om Ei:s och ACER:s yttranden om nätkoden HVDC och om föredelning av kostnader för gasledningar mellan länder.