Ei:s Nyheter

Här finner du Ei:s nyheter och nyhetsbrev. Klicka på prenumerera om du vill få nyheterna direkt i din mejl. Du kan också mejla din mejladress till redaktionen@ei.se och tala om vilka nyheter eller nyhetsbrev du vill följa så hjälper vi dig.

Ei har identifierat vilka funktionskrav som bör ställas på elmätare

Publicerad: Uppdaterad:

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) överlämnat rapporten ”Funktionskrav på framtidens elmätare” till regeringen. I rapporten föreslår Ei två tillägg i ellagen. Ei föreslår också att myndigheten ska få ta fram föreskrifter som tydligt reglerar vilka funktionskrav som ska införas.

Ny föreskrift om avbrottsrapportering

Publicerad: Uppdaterad:

Nu finns ”Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten” publicerade på ei.se.

Välbesökt seminarium om inmatningstariffer

Publicerad: Uppdaterad:

Den 12 maj arrangerade Energimarknadsinspektionen (Ei) ett seminarium om inmatningstariffer för lokalnät. Seminariet var välbesökt och det blev många intressanta diskussioner.

16 svar på nätkoden Emergency and Restoration

Publicerad: Uppdaterad:

Nu har svarstiden för ACERs publika konsultation av ENTSO-E:s version av nätkoden Emergency and Restoration löpt ut. Konsultationen resulterade i 16 svar som finns att läsa på ACER:s webbplats.