Ei:s Nyheter

Vill du prenumerera på Energimarknadsinspektionens nyhetsbrev skicka din mejladress till redaktionen@ei.se så hjälper vi till att registera din prenumeration. Ange vilka nyheter/nyhetsbrev du vill följa i mejlet.

Ny webbplats för gasfrågor

Publicerad: Uppdaterad:

Nu har organisationerna ACER* and ENTSOG** lanserar en webbplats för att underlätta implementeringen av de antagna nätföreskrifterna för naturgas.

NordREG följer frågan om efterfrågeflexibilitet

Publicerad: Uppdaterad:

I dagarna publicerade NordREG* ett dokument om efterfrågeflexibilitet och aggregatorns** roll på den nordiska marknaden. NordREG är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi och Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Ei får rätt på viktiga punkter i domstol

Publicerad: Uppdaterad:

I slutet av år 2014 tog Energimarknadsinspektionen (Ei) beslut om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2015-2018. Besluten handlade om hur stor totalsumma varje företag får ta ut av sina kunder. Av totalt nio beslut om intäktsramar för gasnätsföretagen överklagades fyra beslut. Frågan har nu avgjorts i förvaltningsrätten.