Ei:s Nyheter

Vill du prenumerera på Energimarknadsinspektionens nyhetsbrev skicka din mejladress till redaktionen@ei.se så hjälper vi till att registera din prenumeration. Ange vilka nyheter/nyhetsbrev du vill följa i mejlet.

Tidplan för införande av tjänstehubb står fast

Publicerad: Uppdaterad:

Energimarknadsinspektionen (Ei) har skickat in en begäran till Miljö- och energidepartementet om förlängd utredningstid för regeringsuppdraget som handlar om att undersöka vilka regeländringar som krävs för att införa en tjänstehubb och en ny marknadsmodell. Ei väntas få ett svar på sin begäran under december. Även om Ei beviljas förlängd utredningstid, ändras inte tidplanen för när en tjänstehubb kan vara på plats.

Ei har medverkat som talare - ta del av presentationerna

Publicerad: Uppdaterad:

Förra veckan medverkade Energimarknadsinspektionens (Ei:s) generaldirektör Anne Vadasz Nilsson som talare på HUB2016 i Västerås. Tillsammans med ytterligare tre talare från Ei medverkade hon även på elnätsdagarna i Stockholm. Samtliga presentationer finns att ta del av här.

Möjlighet att tycka till om prisjämförelsesajter

Publicerad: Uppdaterad:

CEER* ska se över de rekommendationer för prisjämförelsesajter som publicerades 2012. Syftet är att se om rekommendationerna behöver ändras eller utvidgas för att dagens prisjämförelsesajter bättre ska kunna möta de behov energikunderna har både idag och i framtiden. Rekommendationerna skickas nu på remiss och alla berörda aktörer är välkomna med synpunkter.

Nu finns ett beslut om kapacitetsberäkningsregioner

Publicerad: Uppdaterad:

Nu har ACER* tagit beslut om kapacitetsberäkningsregioner. Beslutet är en viktig pusselbit för det fortsatta arbetet att genomföra de bestämmelser om kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning som finns i kommissionsriktlinjen (EU) 2015/1222 (CACM).

Ei vill ha mer tid till regeringsuppdraget om tjänstehubb

Publicerad: Uppdaterad:

Energimarknadsinspektionen (Ei) har skickat in en begäran till Miljö- och energidepartementet om förlängd utredningstid för regeringsuppdraget som handlar om att undersöka vilka regeländringar som krävs för att införa en tjänstehubb.