Ei:s Nyheter

Här finner du Ei:s nyheter och nyhetsbrev. Klicka på prenumerera om du vill få nyheterna direkt i din mejl. Du kan också mejla din mejladress till redaktionen@ei.se och tala om vilka nyheter eller nyhetsbrev du vill följa så hjälper vi dig.

Internationellt nyhetsbrev - augusti 2014

Publicerad: Uppdaterad:

I årets fjärde nummer av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) internationella nyhetsbrev kan du bland annat läsa om Ei:s och ACER:s yttranden om nätkoden HVDC och om föredelning av kostnader för gasledningar mellan länder.

Systemet med anvisningsavtal följs upp via enkät

Publicerad: Uppdaterad:

Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att följa upp systemet med anvisningsavtal, det vill säga avtal där kunden inte aktivt valt elhandlare. Uppföljningen sker bland annat via en enkätundersökning, där elhandlarna ombeds svara på frågor om anvisningsavtal.

Läget på elmarknaden - vecka 34

Publicerad: Uppdaterad:

I veckans Läget på elmarknaden berättar vi om spotpriser som under förra veckan steg marginellt, liten prisskillnad mellan elområdena och en något ökad elanvändning.

Enklare att anlita energitjänsteföretag

Publicerad: Uppdaterad:

Elnätsföretagen ska sedan den 1 juni 2014 rapportera mätresultat till energitjänsteföretag på begäran av elkunder och elproducenter. Det innebär att du som kund kan få dina mätvärden, den el du använt, rapporterad till det energitjänsteföretag som du har avtal med.

Ei har lämnat yttranden i målen om elnätsföretagens intäktsramar

Publicerad: Uppdaterad:

I målen om nätföretagens intäktsramar har kammarrätten i mars beviljat prövningstillstånd avseende sammanlagt fyra mål, varav tre så kallade pilotmål.

Ei har nu bemött företagens yttranden i dessa mål. Ei hoppas att kammarrätten ska kunna avgöra målen under hösten.