Ei:s Nyheter

Här finner du Ei:s nyheter och nyhetsbrev. Klicka på prenumerera om du vill få nyheterna direkt i din mejl. Du kan också mejla din mejladress till redaktionen@ei.se och tala om vilka nyheter eller nyhetsbrev du vill följa så hjälper vi dig.

Enklare att anlita energitjänsteföretag

Publicerad: Uppdaterad:

Elnätsföretagen ska sedan den 1 juni 2014 rapportera mätresultat till energitjänsteföretag på begäran av elkunder och elproducenter. Det innebär att du som kund kan få dina mätvärden, den el du använt, rapporterad till det energitjänsteföretag som du har avtal med.

Ei har lämnat yttranden i målen om elnätsföretagens intäktsramar

Publicerad: Uppdaterad:

I målen om nätföretagens intäktsramar har kammarrätten i mars beviljat prövningstillstånd avseende sammanlagt fyra mål, varav tre så kallade pilotmål.

Ei har nu bemött företagens yttranden i dessa mål. Ei hoppas att kammarrätten ska kunna avgöra målen under hösten.

Internationellt nyhetsbrev - juli 2014

Publicerad: Uppdaterad:

I detta nummer berättar vi mer om arbetet med nätkoder på Ei och hur Europeiska kommissionen ser på nätkoder. Vi redovisar också arbetet som pågår inom samarbetet mellan de nordiska länderna för att få till stånd en gemensam nordisk slutkundsmarknad.

 

Vi sammanfattar den svenska el- och naturgasmarknaden

Publicerad: Uppdaterad:

Vill du veta hur många mil ledning det svenska elnätet består av? Hur elprisernas utveckling såg ut under förra året? Och hur många naturgasanvändare vi har i Sverige? Svaren på de frågorna och många fler hittar du i rapporten "Sveriges el- och naturgasmarknad 2013".

Läget på elmarknaden - vecka 25

Publicerad: Uppdaterad:

I sommarens sista Läget på elmarknaden rapporteras det om sjunkande svenska spotpriser och stigande systempris. Läget på elmarknaden tar nu sommaruppehåll och är tillbaka den 19 augusti.

Centraliserad tjänstehubb – avgörande för en framtida elmarknad

Publicerad: Uppdaterad:

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu lämnat rapporten "Centraliserad informationshanteringsmodell" till regeringen. I rapporten ger Ei förslag som innebär att marknadens aktörer kan konkurrera på mer lika villkor. Rapporten är ytterligare ett viktigt steg att göra elhandlaren till den centrala kontaktpunkten för kunden.

Ei deltar i samtal om anvisningsavtal med regeringen

Publicerad: Uppdaterad:

Idag träffar it- och energiminister Anna-Karin Hatt aktörerna på elmarknaden, kundföreträdare samt Energimarknadsinspektionen (Ei) för att diskutera anvisningsavtal och konsumentens ställning på elmarknaden. Ei har under de senaste åren arbetat intensivt för att elhandlaren ska vara den centrala kontaktpunkten för kunden på elmarknaden, det som branschen kallar en elhandlarcentrisk modell.