Flytt av systembalansansvar för gas har fungerat bra

Publicerad: Uppdaterad:

Reformen från juni 2013, att överföra systembalansansvaret för det västsvenska naturgasnätet till Swedegas AB från Svenska kraftnät, har fallit väl ut. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen (Ei) i en rapport som nyligen överlämnades till regeringen.

Energimarknadsinspektionen har haft regeringens uppdrag att utvärdera hur överflytten av ansvaret från Svenska kraftnät till Swedegas AB har påverkat gasmarknadens funktion och om det finns några insatser som skulle kunna förbättra funktionen.

Utvärderingen har primärt genomförts genom att Ei intervjuat centrala aktörer i gasbranschen.

- Vi har försökt fånga upp alla som har en kontaktyta med Swedegas, det vill säga balansansvariga företag, gasnätsföretag, stora kunder, den danska transmissionsnätsoperatören Energinet.dk, Svenska kraftnät och branschorganisationer. Den samstämmiga bilden är att reformen har genomförts på ett bra sätt och att marknadens funktion inte har påverkats negativt av reformen, säger Kaj Forsberg, analytiker på Ei.

Inga nya föreskrifter behövs just nu

I rapporten konstaterar Ei även att det regelverk som finns räcker till och att det i dagsläget inte behöver kompletteras med några nya föreskrifter.

- Däremot kommer det att behöva göras en större översyn av systembalanseringen om några år då en ny EU-förordning gällande gas ska implementeras på den svenska marknaden. Då kan det bli aktuellt med vissa justeringar i rutiner och liknande, säger Kaj Forsberg.