Rapportera in uppgifter till Ei

Här finner du allt du behöver när du ska rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Rapportera in elpriser och leveransvillkor till Energimarknadsinspektionen

Här finner du som Elhandelsföretag allt du behöver för att rapportera in till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Rapportera in elnätsverksamhet till Energimarknadsinspektionen

Här finner du som Elnätsföretag allt du behöver för att rapportera in till Energimarknadsinspektionen (Ei)

Rapportera in fjärrvärmeverksamhet till Energimarknadsinspektionen

Här finner du som Fjärrvärmeföretag allt du behöver för att rapportera in till Energimarknadsinspektionen (Ei)

Rapportera in naturgasverksamhet till Energimarknadsinspektionen

Här finner du som Naturgasföretag allt du behöver för att rapportera in till Energimarknadsinspektionen (Ei)

 

Här kommer du som marknadsaktör finna allt du behöver för transaktionsrapportering enligt REMIT.

Transaktionsrapporteringen inleds 7 oktober 2015.