Rapportera in uppgifter till Ei

Här finner du allt du behöver när du ska rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Elhandelsföretag

Här finner du som Elhandelsföretag allt du behöver för att rapportera in till Energimarknadsinspektionen (Ei)

Elnätsföretag

Här finner du som Elnätsföretag allt du behöver för att rapportera in till Energimarknadsinspektionen (Ei)

Fjärrvärmeföretag

Här finner du som Fjärrvärmeföretag allt du behöver för att rapportera in till Energimarknadsinspektionen (Ei)

Naturgasföretag

Här finner du som Naturgasföretag allt du behöver för att rapportera in till Energimarknadsinspektionen (Ei)

 

Marknadsaktörer

Här kommer du som marknadsaktör finna länk till mer information om REMIT och transaktionsrapporteringen.