Rapportera in uppgifter till Ei

Företag som ska rapportera in uppgifter till oss hittar allt du behöver här.

Arbete pågår på dessa sidor!

Vänligen ha överseende med att information kan flytta runt under ett par dagar, och att webbsidorna inte fungerar och ser ut som du är van vid.

Elhandelsföretag

Här finner du som Elhandelsföretag allt du behöver för att rapportera in till Energimarknadsinspektionen (Ei)

 

Elnätsföretag

Här finner du som Elnätsföretag allt du behöver för att rapportera in till Energimarknadsinspektionen (Ei)

 

Fjärrvärmeföretag

Här finner du som Fjärrvärmeföretag allt du behöver för att rapportera in till Energimarknadsinspektionen (Ei)

Naturgasföretag

Här finner du som Naturgasföretag allt du behöver för att rapportera in till Energimarknadsinspektionen (Ei)