Rapportera in elpriser och leveransvillkor till Energimarknadsinspektionen

Välkommen! Här finner du som elhandelsföretag allt du behöver för rapportera in elavtal och leveransvillkor till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Inrapporteringen görs via vår e-tjänst ELIN. Du behöver ha en giltig e-legitimation och vara behörig att rapportera in uppgifter.