Inrapportering för elnätsföretag

Välkommen! här finner du som elnätsföretag information, hjälpmedel och våra tjänster för inrapportering till Energimarknadsinspektionen.

Våra tjänster har lite olika behörighetskrav. Ibland behövs en giltig e-legitimation och att du har blivit godkänd av oss, det vill säga att du är behörig. Om du rapporterat förut gäller den tidigare behörigheten. Är det första gången du ska rapportera in, behöver du först ansöka om behörighet för vissa av våra e-tjänster, läs mer nedan.

 Årsrapporter och tariffrapporter

Logga in i e-tjänsten NEON

Logga in NEON - Elnätsföretagens verktyg för att rapportera in årsrapporter och tariffrapporter

Ladda ner excelfil för inrapportering av effekttariffer:

Excelfil för inrapportering av effekttariffer (xlsx 100 KB)

RSA och ÅP (Risk- och sårbarhetsanalyser, samt åtgärdsplaner)

Logga in direkt i KENT RSA/ÅP

Logga in KENT RSA/ÅP - Rapportera

Är det första gången du ska rapportera in uppgifter?

Då måste du först söka behörighet. På sidan Vägledning för risk och sårbarhetsanalyser finns mer information om hur du söker behörighet. Det finns även en utförlig Handbok till din hjälp om hur du går tillväga för att rapportera RSA/ÅP. Du söker behörighet via den här länken: KENT RSA/ÅP - Behörighetsansökan (öppnas i nytt fönster)

Avbrott

Logga in i e-tjänsten KENT AVBROTT

Logga in KENT Avbrottsrapportering - Rapportera

Här finns mer information om hur du söker behörighet, samt Handbok för avbrottsrapportering. Läs mer här! Vägledning för inrapportering av elavbrott

Här kan du testa filen för avbrottsdata: Filtest av avbrottsdata

Är det första gången du ska rapportera in uppgifter?

För dig som saknar behörighet. Sök behörighet här:
KENT Avbrottsrapportering - Behörighetsansökan (öppnas i nytt fönster)

Lämna snabbrapport i samband med långvarigt och omfattande avbrott

Här kan du läsa mer om hur du som elnätsföretag snabbrapporterar omfattande och långvariga elavbrott. Enligt föreskrifterna ska uppgifter om följande händelser rapporteras till Ei senast 14 dagar efter att störningen avhjälpts. Läs mer här och ladda ner blankett för: Snabbrapport långvariga och omfattande avbrott

Förhandsreglering av elnätstariffer 

Logga in i e-tjänsten KENT Förhandsreglering

Logga in KENT Förhandsreglering av elnätstariffer - Rapportera

Är det första gången du ska rapportera in uppgifter?

För dig som saknar behörighet. Sök här:
KENT Förhandsreglering av elnätstariffer - Behörighetsansökan (öppnas i nytt fönster)

Övervakningsplanen

Här finns material att ladda ner för rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen

Ladda ner mall: Mall - årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan (docx 302 KB) 

Ladda ner exempelrapport: Exempelrapport (pdf 222 KB)