Rapportera in naturgasverksamhet till Energimarknadsinspektionen

Välkommen! här finner du som naturgasföretag information och hjälpmedel för inrapportering till Energimarknadsinspektionen (Ei).