Rapportera in fjärrvärmeverksamhet till Energimarknadsinspektionen

Välkommen! här finner du som fjärrvärmeföretag allt du behöver för inrapportering av årsrapporter, nättariffer, drift- och affärsförhållanden till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Inrapporteringen görs via vår e-tjänst NEON. För att logga in måste du ange det användarnamn och lösenord som företaget har fått i ett separat brev från oss, och som garanterar att inte obehöriga kan rapporterar in uppgifter i tjänsten.

VANLIGA FRÅGOR

Vad händer om vi inte rapporterar in årsrapporten i tid till Ei?

Om ett företag som bedriver fjärrvärmeverksamhet inte skickar in bestyrkt kopia av årsrapport samt revisorsintyg inom 7 månader efter räkenskapsårets utgång. Fattar Ei beslut om att företaget ska betala en förseningsavgift om 10 000 kr till staten. För ytterligare information om förseningsavgifter och undantagsregler hänvisas till 44-51 §§ fjärrvärmelagen.

Jag är osäker på om vi anses bedriva fjärrvärmeverksamhet och verkligen ska rapportera?

Är ni osäkra på om ni anses bedriva fjärrvärmeverksamhet och verkligen ska rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen, kan ni skicka en skrivelse till oss.

I skrivelsen måste ni redogöra för de omständigheter som talar för att ert företaget inte bedriver fjärrvärmeverksamhet. Ei gör därefter och utifrån det enskilda företagets förutsättningar en bedömning om ni bedriver fjärrvärmeverksamhet eller inte.

Det är fel företagsuppgifter på oss i NEON, vad gör jag?

Vänligen meddela oss de nya uppgifterna via e‐post neon@ei.se eller använd kontakta oss formulären.

Adressuppgifterna motsvarar de uppgifter som finns registrerade hos Bolagsverket. Eftersom det är företagets kontaktpersoner som vi i första hand kontaktar vid förfrågningar, är det viktigt att informationen är uppdaterad och korrekt.

Kontrollera gärna att uppgifterna stämmer då och då

Under menyvalet "Företagsuppgifter" i e-tjänsten NEON kan du se vilka uppgifter som finns registrerade på er i tjänsten.

 

Fler frågor...

 Logga in

Bild Logga in NEON

Logga in i e-tjänsten - Fjärrvärmeföretagens verktyg för att rapportera in årsrapporter, nättariffer, drift- och affärsförhållanden

Vi håller dig uppdaterad

Om du vill hålla dig uppdaterad när sidan ändras, klicka på knappen prenumerera på denna sida som du finner längst ner.

Snart får du ännu bättre info från oss

Inom kort kommer vi även att informera om ändringar, nyheter eller annan viktig information på Ei:s webb som rör inrapporteringen. Om du har valt att prenumerera på denna sida så får du alltid veta det senaste via mejl.