Kalendariet

 • 26 mars: Konferens om elhandlares konsumentansvar

  Skapad: Granskad:

  Hur ser elhandlarens ansvar gentemot konsumenten ut? Vad behöver man som elhandlare göra för att uppfylla kraven på konsumentområdet?

  Energimarknadsinspektionen (Ei) och Konsumentverket bjuder in elhandlare till en konferens om de konsumentskyddande bestämmelserna i ellagen, prisinformationslagen, marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Dessutom berättar Ei om inrapporteringen till Elpriskollen.

  Konferensen hålls i Stockholm den 26 mars och i Jönköping den 28 mars.

  Inbjudan har skickats till alla elhandelsföretag.

 • 28 mars: Konferens om elhandlares konsumentansvar

  Skapad: Granskad:

  Hur ser elhandlarens ansvar gentemot konsumenten ut? Vad behöver man som elhandlare göra för att uppfylla kraven på konsumentområdet?

  Energimarknadsinspektionen (Ei) och Konsumentverket bjuder in elhandlare till en konferens om de konsumentskyddande bestämmelserna i ellagen, prisinformationslagen, marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Dessutom berättar Ei om inrapporteringen till Elpriskollen.

  Konferensen hålls i Stockholm den 26 mars och i Jönköping den 28 mars.

  Inbjudan har skickats till alla elhandelsföretag.