Nyhetsrum

  • Information till företag som rapporterar in uppgifter till Ei

    Skapad: Granskad:

    Snart är det dags för nästa års inrapportering av bland annat årsrapporter för elnätsföretag, naturgasföretag och fjärrvärmeföretag. Elnätsföretagen ska även rapportera in tariffrapporter för 2019 i början av nästa år. Företagen har inrapporteringsplikt till Energimarknadsinspektionen (Ei) och för att det ska gå så smidigt som möjligt för alla parter är det bra om energiföretagen redan nu meddelar Ei om bolagsändringar skett sedan förra året.

  • Ei har yttrat sig till EU-domstolen

    Skapad: Granskad:

    EU-domstolen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) möjlighet att yttra sig i frågan om hur företaget Baltic Cable AB får använda så kallade flaskhalsintäkter från överföringsförbindelsen mellan Sverige och Tyskland. Nu har Ei skickat in sitt yttrande.