Nyhetsrum

 • Skriftligt samråd om datautbyte enligt EU-förordningen SO

  Skapad: Granskad:

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått förslag från Svenska kraftnät på organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte enligt EU-förordningen SO. Till och med den 4 april har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

 • Skriftligt samråd om artikel 156.11 i EU-förordningen SO

  Skapad: Granskad:

  Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fått förslag från Svenska kraftnät på metod för kostnadsnyttoanalys om tillhandahållande av frekvenshållningsreserver enligt EU-förordningen SO. Till och med den 4 april har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

 • ENTSO-E bjuder in till offentligt samråd

  Skapad: Granskad:

  Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter enligt EU-kommissionens förordning SO. Det är organisationen ENTSO-E* som bjuder in till skriftligt samråd om kontrollblock för lastfrekvensreglering i det nordiska synkronområdet.