Nyhetsrum

  • Ei lanserar portal om leveranssäkerhet i elnätet

    Skapad: Granskad:

    Nu lanserar Energimarknadsinspektionen (Ei) en webbsida som samlar Ei:s information och årliga statistik om leveranssäkerheten i det svenska elnätet. På sidan finns också en kartfunktion som geografiskt sammanställer statistiken över leveranssäkerheten för åren 2016-2017.

  • Pilotprojekt för nya elnätstariffer

    Skapad: Granskad:

    Från den 1 januari 2019 är det möjligt för elnätsföretag att testa nya tariffer på ett mindre antal kunder inom en kundkategori. Syftet är att tarifferna ska leda till att elnätet kan användas på ett mer effektivt sätt. Företagen är också skyldiga att lämna information till kunderna om hur de kan påverka sin elnätsavgift.