Tillbaka till Ei tipsar

Nu kan även företag jämföra elavtal på Elpriskollen

Energimarknadsinspektionen (Ei) har utvecklat Elpriskollen så att även företag och andra juridiska personer med en årsförbrukning under 100 000 kWh kan jämföra elavtal. Dessutom finns det nu möjlighet för elhandlare att visa flexibilitetsavtal.

Idag är det vanligt att elavtal till juridiska personer inte är publika. Många elhandlare publicerar inte priserna på sina webbsidor utan den gruppen av kunder får själva begära en offert. Med förändringen på Elpriskollen skapas en ökad transparens på elmarknaden genom att priser blir publika och enklare kan jämföras.

- Nu kan företagare och andra juridiska personer i lugn och ro jämföra och fatta beslut om vilket elavtal som är mest förmånligt för dem, säger Johan Nilsson, projektledare för förändringsarbetet med Elpriskollen.

Elavtal till juridiska personer

De elavtal till juridiska personer som elhandlarna ska rapportera in till Ei för att sedan presenteras på Elpriskollen är till största delen de samma som också ska rapporteras in för konsumenter.

  • Månadsbaserat rörligt pris löpande.
  • Fastprisavtal med bindningstider på 3, 4, 5 och 6 månader samt 1, 2, 3, 4 och 5 år.
  • Mixat pris 1 år.
  • Anvisat pris.
  • Timbaserat rörligt pris.

Utöver det ska även avtalet Rörligt pris 1 år rapporteras. Denna avtalsform förbjöds mot konsumenter i en dom 2020. Avtalsformen är dock fortfarande tillåten mot företagskunder och ska därför rapporteras till Ei.

Flexibilitetsavtal

De elhandlare som vill kan även rapportera in om de erbjuder någon form av flexibilitetsavtal. Ei:s bedömning är att dessa typer av tillval är något som kommer att växa på elmarknaden framöver. Genom att samla informationen på Elpriskollen blir det enklare för kunden att hitta dessa avtal.

Vid frågor

Har du frågor om Elpriskollen, kontakta oss gärna på elpriskollen@ei.se

, av William