Sammanställning av fjärrvärmeföretagens årsrapporter för år 2012-2017

Sammanställningarna baseras på de uppgifter som fjärrvärmeföretagen lämnar i sina årsrapporter till Energimarknadsinspektionen.

Tabellförklaringar till årsrapportsdata

Rapporter om drift- och affärsförhållanden hos fjärrvärmeföretagen för år 2012-2017