"Kommissionsförordningen om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning av hantering av överbelastning"

Enligt förordningen är Energimarknadsinspektionen (Ei) skyldig att se till att minst ett företag har ett godkänt svenskt tillstånd att få bedriva elbörsverksamhet inom fyra månader från det att förordningen har trätt i kraft.

" name="EPI.Description" />

Företag som vill ansöka om svenskt tillstånd att bedriva elbörsverksamhet i Sverige söker det hos Energimarknadsinspektionen (Ei).

Om företaget redan har tillstånd i annat medlemsland

I de fall företaget avser att bedriva elbörsverksamhet i Sverige men redan har tillstånd från ett annat medlemsland, är man skyldig att meddela Ei två månader innan elbörsverksamheten kan påbörjas i Sverige.

Det här gäller för att kunna ansöka om tillstånd

För att kunna ansöka om ett tillstånd måste företaget kunna visa att företaget kontinuerligt lever upp till de kriterier som återfinns i artikel 6 i förordningen. Tillståndet utfärdas på en period på 4 år enligt förordningen. Om företaget inte längre uppfyller kriterierna har Ei rätt att återkalla tillståndet.

När kan företaget ansöka om tillstånd?

CACM har trätt i kraft och började därmed att gälla direkt i Sverige. Ei tar emot ansökningar kontinuerligt.

Återkallelse av tillstånd

Viktigt att veta är att företaget ska kontakta Energimarknadsinspektionen (Ei) i de fall företaget inte längre uppfyller kriterierna för att få bedriva elbörsverksamhet i Sverige.

Om Ei upptäcker att ett företag med svenskt tillstånd att bedriva elbörsverksamhet inte efterlever kriterierna kommer vi att kontakta företaget. Företaget har sedan 6 månader på sig att åtgärda bristen/bristerna.

Håll koll på vad som händer inom området

Enklast görs det genom att välja att prenumerera på denna sida, då skickas mejl om informationen har ändrats till den e-postadress som anges.

Om ni vill prenumerera så trycker ni på knappen Prenumerera på denna sida längst ner. Ni kan också mejla till redaktionen@ei.se så hjälper vi till att registrera er som prenumerant. Skriv då "prenumerera elbörsverksamhet" i ämnesraden.

Informationen finns även på engelska

  • Vänligen kontakta oss om du önskar information på engelska.