Följande uppgifter måste lämnas till Ei

För att ett företag utan ett svenskt tillstånd ska få bedriva elbörsverksamhet i Sverige måste nedanstående uppgifter inkomma till myndigheten.

Ange följande uppgifter:

 • Namn på företaget
 • Adress
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kontaktperson
 • Kontaktpersonens befattning, direkttelefonnummer och e-postadress
 • Vilket land som beviljat företaget tillstånd att bedriva elbörsverksamhet
 • Om företaget avser att bedriva elbörsverksamhet både på dagen föremarknaden och intradagmarknaden eller endast en av dem.
 • Om företaget avser att bedriva elbörsverksamhet i samtliga budområden i Sverige eller bara i något eller några av de svenska budområdena.
 • Företaget ska också redovisa vilka kontakter man har tagit med Svenska Kraftnät

Ansökan kan skickas via post till:

Registrator
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03  Eskilstuna
För mer information om våra kontaktuppgifter läs här

Ansökan kan även skickas elektroniskt till:

E-postadressen: registrator@ei.se.