Status

Den 27 september 2018 mottog Ei förslag från Svenska kraftnät. Förslaget gäller generellt tillämpliga krav på nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler enligt artikel 5.4.

Ei har enligt förordningen sex månader på sig att besluta om och godkänna förslaget. Vid behov kan Ei skicka en begäran om att få förslaget reviderat. Godkännande kommer att göras genom att Ei meddelar föreskrifter om generellt tillämpliga krav.

Förslag till föreskrifter skickades ut på remiss i början av december 2018 Sista dag att svara på remissen är 14 januari 2019. Länk till konsekvensutredning och Ei:s förslag hittar du nedan.

Remiss

Ei:s föreskrifter och en konsekvensutredning är på remiss. Sista dag att lämna synpunkter är den 14 januari 2019.

Ei förväntas meddela föreskrifter om generellt tillämpliga krav

Senast mars 2019.

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102197