Under perioden går det fortfarande skapa konton, begära ändringar och registrera marknadsaktörer, de godkänns då efter 5 augusti 2019.

Ni kan nå oss som vanligt under hela perioden. Mejla till remit@ei.se

CEREMP (Centralised European Registry for Energy Market Participants) är ett online system för REMIT-registreringar.

Onlinesystemet CEREMP är stängt för nya REMIT-registreringar under perioden 15 juli - 5 augusti 2019

Senast 11 juli behöver vi få in nya ansökningar för att hinna godkänna dem innan systemet stängs.

Under perioden går det fortfarande skapa konton, begära ändringar och registrera marknadsaktörer, de godkänns då efter 5 augusti 2019.

Ni kan nå oss som vanligt under hela perioden. Mejla till remit@ei.se

CEREMP (Centralised European Registry for Energy Market Participants) är ett online system för REMIT-registreringar.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.