I nedanstående tabell finns länkar till de enskilda sidorna för varje redovisningsenhet. Ei har fattat avstämningsbeslut för de redovisningsenheter som är markerade med Ja i kolumnen "Fastställd slutlig intäktsram".

Klicka på respektive ReID för att komma till sidan för den redovisningsenheten.

Företag

ReID

Fastställd slutlig intäktsram

Överklagat 

Weum Gas AB (f.d. E.ON Gas Sverige AB) REN00598    
Göteborgs Energi Gasnät AB REN00606    
Kraftringen Nät AB REN00887    
Gasnätet Stockholm AB (distribution) REN00954    
Gasnätet Stockholm AB (förgasning) REN00955    
Swedegas AB (lagring) REN00868    
Swedegas AB (transmission) REN00898    
Varberg Energi AB REN00329    
Öresundskraft AB REN00859