Ei:s beslut efter återförvisning juni 2018

Högsta förvaltningsdomstolens beslut om prövningstillstånd april 2018

Ei:s komplettering av överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen januari 2018

Ei:s överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen december 2017

Kammarrättens dom november 2017

Ei:s yttrande till kammarrätten februari 2017

Kammarrättens beslut om sakkunnig december 2016

Naturgasföretagets yttrande till kammarrätten november 2016

Ei:s yttrande till kammarrätten september 2016

Naturgasföretagets komplettering av överklagande maj 2016

Naturgasföretagets överklagande av FR:s dom februari 2016

Ei:s överklagande av förvaltningsrättens dom, februari 2016

Förvaltningsrättens dom februari 2016

Naturgasföretagets yttrande december 2015

Ei:s yttrande december 2015

Naturgasföretagets yttrande oktober 2015

FR:s beslut september 2015

Ei:s yttrande september 2015

Ei:s yttrande juli 2015

Naturgasföretagets yttrande juni 2015

Ei:s yttrande april 2015

Naturgasföretagets komplettering av överklagande februari 2015

Naturgasföretagets överklagande november 2014

Ei:s beslut om intäktsram 2015-2018