Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för naturgasföretag - Ei R2014:11
April 2014 Beslutad

Föreskrifter

TitelDatumStatus
EIFS 2014:5 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om naturgasföretagens förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek 2014-05-09 Beslutad
EIFS 2014:6 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag 2014-05-15 Beslutad

Förordningar

TitelDatumStatus
Förordning (2014:35) om fastställande av intäktsram på naturgasområdet 2014-01-23 Beslutad

Lagar

TitelDatumStatus
Naturgaslag (2005:403) Väsentliga delar för förhandsregleringen trädde i kraft 2013-06-01 Beslutad

Övriga dokument

TitelDatumStatus
Handbok redovisning intäktsram naturgas 2018-01-24 ver 2.1
Inrapportering samt förslag till intäktsram naturgas 2017-11-17 Publicerad
Intyg och förslag till intäktsram 2017-11-20 Publicerad
Index för naturgasföretag 1963-2017 2017-05-02 Publicerad
" name="EPI.Description" />