Vi anser att ett företags avgifter är skäliga om företagets sammanlagda avgifter ligger under den gräns, intäktsram, vi satt. Ett elnätsbolag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll samt en ”rimlig avkastning” på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

Att avgifterna ska vara objektiva innebär att företagets samlade avgifter för en kundkategori (till exempel villor eller lägenheter) måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Ett företag får inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.

Att avgifterna ska vara icke-diskriminerande innebär att ett företaget inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.

Många undrar kring elnätsbolagens höjningar

Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna och svaren som Ei får kring elnätsregleringen.