För att Ei ska kunna granska leveranssäkerheten i de svenska elnäten måste elnätsföretagen årligen rapporterar in uppgifter om hur många och hur långa elavbrott de haft i sina elnät, samt annan data som är nödvändig för Ei:s reglering och tillsyn.

Här kan du som elkund eller elnätsföretag kolla hur utvecklingen av leveranssäkerheten sett ut i de svenska elnäten. Observera att uppgifterna visar historisk data.

  • Här kommer du kunna klicka för att navigera dig vidare på Sverige kartan - Länk till kartan publiceras under våren 2019.