Nyhetsrum

 • Tillsynen mot Gotlands Elnät AB är avslutad

  Skapad: Granskad:

  I oktober 2017 inledde Energimarknadsinspektionen (Ei) en tillsyn mot Gotlands Elnät AB efter företagets besked om att inte tillåta anslutning av ny elproduktion i sitt elnät. Tillsynen är nu avslutad utan åtgärd, men med ett förtydligande om vad som gäller för mikroproduktion.

 • Ei granskar elavbrotten

  Skapad: Granskad:

  Elnätsföretagen har en skyldighet att hålla en god leveranskvalitet i sina elnät. Just nu granskar Energimarknadsinspektionen (Ei) om elnätsföretagen lever upp till ellagens krav vad gäller avbrott.

 • Ny EU-förordning för driftsäkerhet träder i kraft

  Skapad: Granskad:

  Den 18 december träder EU-förordningen 2017/2196 i kraft. Nätföreskriften för nödsituationer och återuppbyggnad avseende electricitet (på engelska Emergency and Restoration, ER) handlar om vad som ska göras i händelse av en stor störning i elnätet.