Ei:s nyheter

 • Rapport om efterfrågeflexibilitet i engelsk version

  Skapad: Granskad:

  I december 2016 lämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) rapporten Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet till regeringen. Nu finns rapporten i en förkortad engelsk version.

 • 2018 är Ei ordförande i NordREG

  Skapad: Granskad:

  Under 2018 är Energimarknadsinspektionen (Ei) ordförande i samarbetsorganisationen NordREG. I och med årsskiftet tog Ei över ordförandeskapet från Norge som varit ordförandeland under 2017.

 • Så här många elavbrott var det 2016

  Skapad: Granskad:

  Nu har Energimarknadsinspektionens (Ei:s) årliga rapport om leveranssäkerheten i Sveriges elnät publicerats. Rapporten, som bygger på statistik för 2016, visar att medelavbrottstiden per kund var 76 minuter. Det är det näst lägsta värdet sedan Ei började mäta detta 2003.

 • Ny EU-förordning för balanshållning av el träder i kraft

  Skapad: Granskad:

  Den 18 december träder EU-förordningen 2017/2195 i kraft. Kommissionsriktlinjen för balanshållning av el (på engelska Electricity Balancing (EB) Guideline) handlar om hur balansen ska säkerställas i det europeiska elsystemet.