Ei:s nyheter

 • Ei har fått in förslag från Svenska kraftnät enligt SO

  Skapad: Granskad:

  Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fått in ett antal förslag från Svenska kraftnät på olika metoder som ska tas fram enligt EU-förordningen SO.

  Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fått in ett antal förslag från Svenska kraftnät på olika metoder som ska tas fram enligt EU-förordningen SO.

  Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fått in ett antal förslag från Svenska kraftnät på olika metoder som ska tas fram enligt EU-förordningen SO.

 • Dom från förvaltningsrätten om intäktsramar

  Skapad: Granskad:

  Förvaltningsrätten har meddelat ytterligare domar gällande elnätsföretagens intäktsramar. Denna gång gäller de hur många tillsynsperioder ett elnätsföretag får "ta med sig" en outnyttjad intäktsram.