Nyheter 2017

 • ENTSO-E bjuder in till offentligt samråd

  Skapad: Granskad:

  Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på nätmodell för året före, dagen före och intradag enligt EU-kommissionens förordning SO. Det är organisationen ENTSO-E* som bjuder in till skriftligt samråd.

 • Förvaltningsrätten avvisar överklaganden

  Skapad: Granskad:

  Cirka 40 elnätsföretag har överklagat Ei:s avstämningsbeslut gällande intäktsramar i den del som handlar om huruvida företagen får "ta med" sig ett underskott till kommande tillsynsperioder. Den 8 november meddelade förvaltningsrätten att de avvisar elnätsföretagens överklaganden.

 • Stora skillnader mellan elhandlarnas brytavgifter

  Skapad: Granskad:

  Elhandlarnas villkor för så kallade brytavgifter varierar kraftigt. Att tacka ja till ett nytt elavtal innan det gamla löpt ut kan därför vara dyrt. Det visar en genomgång som statliga prisjämförelsesajten Elpriskollen gjort.

 • Ei lämnar författningsförslag för funktionskrav på elmätare

  Skapad: Granskad:

  I december 2016 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till de författningsändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. Den 1 november överlämnade Ei rapporten Funktionskrav på elmätare – författningsförslag till miljö- och energidepartementet. 

 • Ei har beslutat om samredovisning för Ellevio

  Skapad: Granskad:

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit beslut om samredovisning för Ellevios redovisningsenheter Södra Norrland och Dalarna, Västra Svealand, Storstockholm och Nynäshamn. Samredovisning ska ske från 1 januari 2018. Beslutet innebär att områdena ska ha en enhetlig elnätstariff senast den 1 januari 2023.

 • Ei:s generaldirektör invald i CEER:s styrelse

  Skapad: Granskad:

  Vid ett möte i Madrid den 19 oktober valdes Energimarknadsinspektionens (Ei:s) generaldirektör Anne Vadasz Nilsson in i organisationen CEER:s styrelse som en av fem vicepresidenter.

 • Ei föreslår tydligare reglering av elnätsföretagens avkastning

  Skapad: Granskad:

  I december 2016 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att utveckla den nuvarande elnätsregleringen. Idag, den 24 oktober, presenterar Ei förslagen på en pressträff som hålls av samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

 • Rapport om den europeiska el- och gasmarknaden 2016

  Skapad: Granskad:

  I början av oktober presenterade ACER* och CEER** tre av totalt fyra delar av Market Monitoring Report 2016. Rapporten publiceras varje år och är en statusrapport över den europeiska energimarknaden. De tre delarna som nu presenterats handlar om grossistmarknaden för el, grossistmarknaden för gas samt slutkundsmarknaden för el och gas.