– Här är det enkla rådet att alltid kontrollera hur länge du är bunden av ditt nuvarande elavtal innan du tackar ja till ett nytt. Då slipper du helt att drabbas av brytavgifter, säger Daniel Norstedt, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen, den myndighet som driver Elpriskollen.

Elpriskollen har gått igenom ett 50-tal elhandlares avtalsvillkor och räknat på vad det kostar för en lägenhetskund att lämna ett 1-årigt avtal om fast elpris när det återstår 6 månader av bindningstiden. Genomgången visar att brytavgifterna för vår lägenhetskund varierar från under 100 kronor ända upp till 1 500 kronor.

Energimarknadsinspektionen kontaktas ibland av konsumenter som lockats att tacka ja till ett nytt elavtal innan det gamla löpt ut. Det nya avtalet har kanske haft ett lägre elpris, men förtjänsten har mer eller mindre uteblivit eftersom konsumenten drabbats av en hög brytavgift.

Brytavgifter är tillåtna. Hur en brytavgift beräknas varierar dock från elhandlare till elhandlare, men ska vara beskrivna i avtalsvillkoren. Enligt de allmänna avtalsvillkor som Konsumentverket och elbranschen enats om får dock brytavgiften högst uppgå till det elhandelsföretaget kan bevisa att man förlorat på att en kund brutit avtalet i förtid.

I praktiken räknas brytavgiften fram genom en formel som anges i avtalsvillkoren. Ofta består den av en fast och en rörlig avgift som står i förhållande till den förbrukning man kan anta att du skulle ha haft om du stannat kvar i avtalet.

Stöter du på en brytavgift som verkar orimligt hög kan du anmäla det till Konsumentverket. Om du inte kommer överens med din elhandlare kan du även begära att tvisten prövas i Allmänna reklamationsnämnden.

Stora skillnader mellan elhandlarnas brytavgifter

Elhandlarnas villkor för så kallade brytavgifter varierar kraftigt. Att tacka ja till ett nytt elavtal innan det gamla löpt ut kan därför vara dyrt. Det visar en genomgång som statliga prisjämförelsesajten Elpriskollen gjort.

– Här är det enkla rådet att alltid kontrollera hur länge du är bunden av ditt nuvarande elavtal innan du tackar ja till ett nytt. Då slipper du helt att drabbas av brytavgifter, säger Daniel Norstedt, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen, den myndighet som driver Elpriskollen.

Elpriskollen har gått igenom ett 50-tal elhandlares avtalsvillkor och räknat på vad det kostar för en lägenhetskund att lämna ett 1-årigt avtal om fast elpris när det återstår 6 månader av bindningstiden. Genomgången visar att brytavgifterna för vår lägenhetskund varierar från under 100 kronor ända upp till 1 500 kronor.

Energimarknadsinspektionen kontaktas ibland av konsumenter som lockats att tacka ja till ett nytt elavtal innan det gamla löpt ut. Det nya avtalet har kanske haft ett lägre elpris, men förtjänsten har mer eller mindre uteblivit eftersom konsumenten drabbats av en hög brytavgift.

Brytavgifter är tillåtna. Hur en brytavgift beräknas varierar dock från elhandlare till elhandlare, men ska vara beskrivna i avtalsvillkoren. Enligt de allmänna avtalsvillkor som Konsumentverket och elbranschen enats om får dock brytavgiften högst uppgå till det elhandelsföretaget kan bevisa att man förlorat på att en kund brutit avtalet i förtid.

I praktiken räknas brytavgiften fram genom en formel som anges i avtalsvillkoren. Ofta består den av en fast och en rörlig avgift som står i förhållande till den förbrukning man kan anta att du skulle ha haft om du stannat kvar i avtalet.

Stöter du på en brytavgift som verkar orimligt hög kan du anmäla det till Konsumentverket. Om du inte kommer överens med din elhandlare kan du även begära att tvisten prövas i Allmänna reklamationsnämnden.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.