I mitten av december 2018 arrangerades den internationella konferensen 3rd AIEE Energy Symposium, Current and Future Challenges to Energy Security i Italien. Syftet med konferensen är att föra samman energiexperter från såväl den akademiska som den privata och statliga sfären, för att utbyta idéer och erfarenheter.

Ei var en av de organisationer som bjöds in som talare och som fick möjlighet att presentera en vetenskaplig artikel inom ämnet energisäkerhet och framtida utmaningar. Yalin Huang presenterade artikeln Smart meters in Sweden – Lesson learned and new regulations.

Artikeln finns nu att läsa, tillsammans med ett tiotal andra vetenskapliga artiklar, i en publikation på konferensens webbplats.

Författare till Ei:s artikel är Yalin Huang, Elin Grahn, Carl Johan Wallnerström, Lena Jaakonantti och Tommy Johansson.

Artikel om smarta elmätare presenterades på internationell energikonferens

I december förra året presenterade Energimarknadsinspektionen (Ei) en artikel om smarta elmätare på en energikonferens i Milano. Nu finns artikeln publicerad i sin helhet tillsammans med ett antal andra vetenskapliga artiklar.

I mitten av december 2018 arrangerades den internationella konferensen 3rd AIEE Energy Symposium, Current and Future Challenges to Energy Security i Italien. Syftet med konferensen är att föra samman energiexperter från såväl den akademiska som den privata och statliga sfären, för att utbyta idéer och erfarenheter.

Ei var en av de organisationer som bjöds in som talare och som fick möjlighet att presentera en vetenskaplig artikel inom ämnet energisäkerhet och framtida utmaningar. Yalin Huang presenterade artikeln Smart meters in Sweden – Lesson learned and new regulations.

Artikeln finns nu att läsa, tillsammans med ett tiotal andra vetenskapliga artiklar, i en publikation på konferensens webbplats.

Författare till Ei:s artikel är Yalin Huang, Elin Grahn, Carl Johan Wallnerström, Lena Jaakonantti och Tommy Johansson.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.