Vi har i ett dokument sammanfattat några av de nya och ändrade bestämmelserna i elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet, de som vi på Energimarknadsinspektionen (Ei) får mest frågor om, och som vi tror är viktiga för elmarknadens intressenter att känna till.

I dokumentet beskriver vi översiktligt följande:

  • Nya regler för lokalnätsföretag.
  • Nya regler för slutkundsmarknaden.
  • Nya aktörer – aggregatorer och medborgarenergigemenskaper.
  • Nya regler för grossistmarknaden.

Här hittar du dokumentet (pdf 178 KB)

Ta också gärna del av intervjun i SVT Forum med Ei:s expert Karin Tvingsjö, där hon förklarade hur de senaste besluten påverkar den svenska elmarknaden.

Länk till intervjun

Intervjun ligger 2:40 in i programmet och är strax under10 minuter lång.

Ei sammanfattar nya och ändrade bestämmelser i elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet

I november 2016 presenterade EU-kommissionen lagförslaget Ren energi för alla i Europa. Det så kallade Ren energipaketet består av åtta rättsakter, och i slutet av mars i år fattade Europaparlamentet beslut om nya lagar inom elmarknadsområdet. 

Vi har i ett dokument sammanfattat några av de nya och ändrade bestämmelserna i elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet, de som vi på Energimarknadsinspektionen (Ei) får mest frågor om, och som vi tror är viktiga för elmarknadens intressenter att känna till.

I dokumentet beskriver vi översiktligt följande:

  • Nya regler för lokalnätsföretag.
  • Nya regler för slutkundsmarknaden.
  • Nya aktörer – aggregatorer och medborgarenergigemenskaper.
  • Nya regler för grossistmarknaden.

Här hittar du dokumentet

Ta också gärna del av intervjun i SVT Forum med Ei:s expert Karin Tvingsjö, där hon förklarade hur de senaste besluten påverkar den svenska elmarknaden.

Länk till intervjun

Intervjun ligger 2:40 in i programmet och är strax under10 minuter lång.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.