En kund (privatperson eller företag) som vill ansluta en anläggning till elnätet för första gången får betala en avgift till elnätsföretaget. Om kunden anser att den avgift som elnätsföretaget debiterar är för hög, finns möjlighet att få sin sak prövad av Ei. Ei har under flera år använt en schablonmetod för att pröva om avgiften är skälig.

Med hjälp av schablonmetoden räknar Ei ut vad som är en skälig avgift för att ansluta exempelvis en villa eller en anläggning till elnätet. Enkelt beskrivet räknas avgiften ut utifrån en grundavgift, därefter tillkommer en kostnad per meter beroende på hur långt det är till anslutningspunkten.

Nya avgifter

Metoden är ett antal år gammal och de ekonomiska värdena behövde därför uppdateras. Om priserna för anslutningar inte ändras i samma takt som övriga kostnader för elnätsbolagen kommer nämligen kundkollektiven få bekosta enskilda anslutningar vilket strider mot ellagens bestämmelser.

Själva metoden för prövning är densamma som tidigare, men i det nya dokumentet har avgifterna uppdaterats enligt 2018 års prisindex. 

Ei har uppdaterat dokumentet i de ekonomiska värdena med EBR-index. Detta index visar den genomsnittliga utvecklingen av kostnader för elnätsbranschen. För att dokumentet ska behålla sin aktualitet kommer det att uppdateras i slutet av varje år enligt samma index.

Uppdateringarna som beskrivs i PM 2013:03 version 5 Metod för prövning av anslutningsavgifter upp till 25 ampere kommer att tillämpas för offerter som är skrivna efter den 1 april 2019.

Uppdaterade värden för prövning av anslutningsavgifter

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) publicerat en uppdaterad version av promemorian Metod för prövning av anslutningsavgifter upp till 25 ampere. Metoden används för att pröva om den avgift som ett elnätsföretag tar ut för att ansluta en privatperson eller ett företag till elnätet är skälig.

En kund (privatperson eller företag) som vill ansluta en anläggning till elnätet för första gången får betala en avgift till elnätsföretaget. Om kunden anser att den avgift som elnätsföretaget debiterar är för hög, finns möjlighet att få sin sak prövad av Ei. Ei har under flera år använt en schablonmetod för att pröva om avgiften är skälig.

Med hjälp av schablonmetoden räknar Ei ut vad som är en skälig avgift för att ansluta exempelvis en villa eller en anläggning till elnätet. Enkelt beskrivet räknas avgiften ut utifrån en grundavgift, därefter tillkommer en kostnad per meter beroende på hur långt det är till anslutningspunkten.

Nya avgifter

Metoden är ett antal år gammal och de ekonomiska värdena behövde därför uppdateras. Om priserna för anslutningar inte ändras i samma takt som övriga kostnader för elnätsbolagen kommer nämligen kundkollektiven få bekosta enskilda anslutningar vilket strider mot ellagens bestämmelser.

Själva metoden för prövning är densamma som tidigare, men i det nya dokumentet har avgifterna uppdaterats enligt 2018 års prisindex. 

Ei har uppdaterat dokumentet i de ekonomiska värdena med EBR-index. Detta index visar den genomsnittliga utvecklingen av kostnader för elnätsbranschen. För att dokumentet ska behålla sin aktualitet kommer det att uppdateras i slutet av varje år enligt samma index.

Uppdateringarna som beskrivs i PM 2013:03 version 5 Metod för prövning av anslutningsavgifter upp till 25 ampere kommer att tillämpas för offerter som är skrivna efter den 1 april 2019.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.